15 Μαρτίου 2013

ΠΟΕΥΠΣ: « Ζητάμε την πρόσληψη των 725 νέων πυροσβεστών».

Αθήνα, 15/03/2013    
Αρ. Πρωτ.: 101  

ΠΡΟΣ: Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
               του Πολίτη κ. Δένδια Νικόλαο

ΚΟΙΝ:  1) Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 
                 κ. Γεωργιάδη Πάτροκλο
              2) Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
                 Αντιστράτηγο κ. Γεωργακόπουλο Σωτήριο
             3) Πρωτοβάθμιες Ενώσεις – μέλη ΠΟΕΥΠΣ                                                          

Κύριε Υπουργέ, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με το υπ’ αριθμ. 1379/31-12-2012 ΦΕΚ (Τεύχος Γ’) προέβη σε κύρωση των πινάκων πρόσληψης των 725 νέων πυροσβεστών, διαδικασία που ολοκληρώθηκε μετά από ένα χρόνο από την έκδοση της προκήρυξης τον Δεκέμβριο του 2011.

Εν τούτοις και ενώ έχουν περάσει δυόμιση μήνες από τότε, το Α.Π.Σ. δεν προχώρησε στο επόμενο βήμα της πρόσκλησης των επιτυχόντων και παρουσίασής τους στις Σχολές του Π.Σ. για λόγους που μέχρι τώρα μόνο σύγχυση και αναστάτωση προκαλούν τόσο στους επιτυχόντες όσο και σε όλους εμάς που αναμένουμε ενίσχυση στο προσωπικό μας ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου. Για το θέμα αυτό δυστυχώς δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση παρόλο που τίθεται συνεχώς σε όλες τις συναντήσεις μας με υπηρεσιακούς παράγοντες της πολιτικής και φυσικής μας ηγεσίας. Την ώρα που η ανασφάλεια για τις μελλοντικές εξελίξεις στα μισθολογικά και συνταξιοδοτικά μας ζητήματα οδηγεί στην έξοδο από την Υπηρεσία πολλούς συναδέλφους, την ώρα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα θέματα που απαιτούν άμεση ρύθμιση όπως αυτό της εργασιακής λειτουργίας των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης ενώ πλησιάζει η επόμενη αντιπυρική περίοδος, δυστυχώς η πολιτεία για μια ακόμα φορά δεν προνοεί, δεν λειτουργεί προληπτικά, ώστε στην ερχόμενη αντιπυρική περίοδο να καλύψει μέρος των κενών που δημιουργούνται και θα συνεχίσουν να δημιουργούνται, από τις εξελίξεις που προαναφέρθηκαν.
Κύριε Υπουργέ, είναι βέβαιο ότι με την κατάσταση που υπάρχει την χρονική αυτή στιγμή στον εργασιακό μας χώρο, την οποία χαρακτηρίζουν οι μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό αλλά και τα σημαντικά λειτουργικά προβλήματα στις υλικοτεχνικές υποδομές και στον μηχανολογικό μας εξοπλισμό, λόγω των μειωμένων πιστώσεων, δεν υπάρχει περιθώριο για άλλη απώλεια χρόνου, όσον αφορά την πρόσληψη των νέων πυροσβεστών. Πάγια θέση του συνδικαλιστικού μας οργάνου αποτελεί η πρόσληψη μονίμου προσωπικού στο Πυροσβεστικό Σώμα μέσω αξιοκρατικών διαδικασιών, που θα το ενισχύουν συνεχώς με επαγγελματίες πυροσβέστες.

Επειδή αφενός  ο διαγωνισμός πρόσληψης των 725 πυροσβεστών αποτέλεσε μια τέτοια διαδικασία και αφετέρου οι ανάγκες του Π.Σ. για κάλυψη των κενών θέσεων διαρκώς μεγαλώνουν, ζητάμε την άμεση και χωρίς καμία καθυστέρηση εισαγωγή των επιτυχόντων στις Πυροσβεστικές Σχολές, ώστε να καλυφθεί μέρος αυτών και να ενισχυθεί έτσι η επιχειρησιακή ικανότητα του Π.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Γιαννούλης Δημήτριος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αθάνατος Νικόλαος

Σ.Δ: Εύχομαι σύντομα η Ένωση Π.Π.Υ Ελλάδος αλλά και οι άλλοι Συνδικαλιστικοί φορείς να ζητήσουν με το ίδιο σθένος της ΠΟΕΥΠΣ, την αποκατάσταση και των Επιλαχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.
Μπράβο στην  ΠΟΕΥΠΣ !

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777