10 Μαρτίου 2013

Δημιουργία παραρτήματος Αίγινας Περιφέρειας Πειραιά από την Ένωση Π.Π.Υ. Ελλάδος.


ΑΡ.ΠΡΩΤ. 79
Λάρισα, 9  Μαρτίου  2013

ΠΡΟΣ: ΠΕΝΤΑΕΤΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ε.Π.Π.Υ.Ε.»

Η Ένωση  Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης  Ελλάδας ανακοινώνει την δημιουργία  παραρτήματος Αίγινας  Περιφέρειας Πειραιά  με   την  ονομασία Ένωση Πυροσβεστών   Πενταετούς  Υποχρέωσης     Ελλάδος    παράρτημα    Αίγινας  Πειραιά.
Χρέη   Γραμματέα   αναλαμβάνει ο Μαυρογιάννης  Ιωάννης   (6977888144) και ταμεία ο Ρουμελιώτης  Νεκτάριος  (6976458805).
Χρέη Περιφερειακού εκπροσώπου Πειραιά αναλαμβάνει ο Σολομάκος Ιωάννης (6988775477) και αναπληρωτής του ο Βορρεάκος Νικόλαος (6944761195).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Καστανίδης Γιώργος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Πυργιώτης Απόστολος

Σ.Δ: Αν κρίνω από τα ονόματα των υπευθύνων του παραρτήματος αυτού, ήταν κίνηση "ματ" από την Ένωση και από ότι καταλαβαίνω θα ακολουθήσουν και πολλές άλλες παρόμοιες  κινήσεις !!! 

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777