02 Απριλίου 2013

Την απορρόφηση Επιλαχόντων Π.Π.Υ ζητά από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης η Ένωση Π.Π.Υ Ελλάδος !


Λάρισα, 27/03/2013
Αρ. Πρωτ.: 92

ΠΡΟΣ: Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης
             & Ηλεκτρονικής Διακυβένησης
             κ. Μανιτάκη Αντώνη

ΚΟΙΝ: 1) Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη κ. Δένδια Νικόλαο
2) Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας
κ. Γεωργιάδη Πάτροκλο
3) Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
Αντιστράτηγο κ. Γεωργακόπουλο Σωτήριο

ΘΕΜΑ: «Απορρόφηση Επιλαχόντων Π.Π.Υ μετά από αίτημα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη»

Κύριε Υπουργέ,
μας έγινε γνωστό από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μέσω απάντησης (συνημμένο 1) σε σχετική ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ για την πρόσληψη επιλαχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, ότι το Υπουργείο, σας έχει απευθύνει ερώτημα προκειμένου να του γνωρίσετε εάν το Πυροσβεστικό Σώμα δύναται να προβεί στην πρόσληψη Επιλαχόντων Π.Π.Υ.

Κύριε Υπουργέ, σε επιστολή μας προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης για το θέμα αυτό (συνημμένο 2) του παραθέσαμε τα πλεονεκτήματα της πρόσληψης των Επιλαχόντων Π.Π.Υ που είναι πολλαπλά και τα οποία είναι προς όφελος του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά και προς όφελος της Πολιτείας.

Παρακαλούμε να δείτε θετικά το θέμα της πρόσληψης των Επιλαχόντων Π.Π.Υ που εκφράστηκε μέσω του ερωτήματος του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, ώστε το συντομότερο δυνατό να ενταχθούν και να ενισχύσουν την δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος ενόψει και της αντιπυρικής περιόδου.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και σας επισυνάπτουμε τα σχετικά έγγραφα.

Συνημμένα: 1. Το υπ αριθμ. 7017/4/16041-21/3/2013 έγγραφο απάντησης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.
2. Το υπ αριθμ. 87/19-3-2012 επιστολή μας προς τον Υπουργό Δημόσιας Ταξης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Καστανίδης Γιώργος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Πυργιώτης Απόστολος

Σ.Δ: Η ανταπόκριση των συναδέλφων της ΕΝΩΣΗΣ Π.Π.Υ. ΕΛΛΑΔΟΣ ήταν άμεση και ευχόμαστε όλοι να υπάρξει και η ανάλογη ανταπόκριση από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης !
Θεωρώ ότι αυτή και ίσως η επόμενη εβδομάδα δώσει πολλές απαντήσεις στα ερωτήματά μας σχετικά με την απορρόφηση των Επιλαχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.
Πιέζουμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση με την ελπίδα να ανοίξει ο δρόμος για την απορρόφηση ΟΛΩΝ των επιλαχόντων μέχρι του χρόνου τον Δεκέμβριο οπότε και λήγει ο 3ετης κυρωμένος πίνακας επιτυχόντων!

Αν δεν γίνει τώρα η αρχή, δεν θα γίνει ποτέ νομίζω !

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777