04 Αυγούστου 2013

"Οι πυροσβέστες δώσαμε ηρωικό αγώνα, γιατί ελλείψεις έχουνε, δυναμικού στο Σώμα" !!!

"Ψυχή και σώμα στη δουλειά πολλές φορές χαρίζει, ο πυροσβέστης όλων μας τον σεβασμό αξίζει !!!"

"Στο κοινό, να έχει υπόψη του ότι κάθε στιγμή, οποιουδήποτε κινδύνου, υπάρχει μια ετοιμοπόλεμη υπηρεσία για την παροχή αμέσου βοήθειας, μπορεί αφόβος να την ζητήσει."

Κωνσταντίνος Γκίκας
1ος Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος.

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΔΕΛΦΟΥΣ, 
ΜΟΝΙΜΟΥΣ, ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ, 
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ &ΠΕΝΤΑΕΤΕΙΣ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ !!!!

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777