10 Σεπτεμβρίου 2013

Τα φωτοβολταϊκά στις στέγες εχθροί των πυροσβεστών


Τα φωτοβολταϊκά στις στέγες αποτελούν ένα νέο κίνδυνο για τους πυροσβέστες που απειλούνται από ηλεκτροπληξίες καθώς τα πάνελ δεν σταματούν να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια.

Ακόμα και όταν τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι εξοπλισμένα με διακόπτες, οποιαδήποτε πηγή φωτός τα διατηρεί ενεργοποιημένα.
Η πρόσβαση των πυροσβεστών σε στέγες είναι συχνά απαραίτητη, ωστόσο τα φωτοβολταϊκά δυσχεραίνουν το έργο τους τονίζει ο Κεν Γουίλετ διευθυντής του τμήματος δημόσιας πυροπροστασίας, της Εθνικής Ένωσης Πυροπροστασίας των ΗΠΑ.

Η ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας κατά την τελευταία δεκαετία έχει οδηγήσει σε αναθεώρηση του κτιριακού κώδικα πυροπροστασίας στις ΗΠΑ, ενώ σε σχετική εκπαίδευση υποβάλλονται και οι πυροσβέστες. Ωστόσο, η εφαρμογή γίνεται κατά περίπτωση και ουσιαστικά επαφίεται στις ατομικές εκτιμήσεις του πυροσβέστη εκείνη τη στιγμή.

Οι ειδικοί προειδοποιούν τους πυροσβέστες να υιοθετούν λιγότερο επιθετικές τακτικές σε κτήρια με φωτοβολταϊκά πάνελ, ιδίως στις περιπτώσεις όπου η φωτιά απειλεί ανθρώπινες ζωές.

Μεταξύ των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες είναι οι ηλεκτροπληξίες από επαφή με καλώδια που μπορεί να κοπούν κατά την επέμβαση σε μια οροφή.
Η επαφή μάλιστα των κομμένων καλωδίων με μεταλλικά μέρη αυξάνει και επεκτείνει τον κίνδυνο σε σημεία πέραν της οροφής.
Πειράματα που χρηματοδοτεί το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έδειξαν ότι το φως που εκπέμπει ο πυροσβεστικός εξοπλισμός είναι ικανός να ενεργοποιήσει τη φωτοβολταϊκή ηλεκτροπαραγωγή με συνέπεια ο πυροσβέστης που έρθει σε επαφή με ένα ηλεκτρικό καλώδιο να μην μπορεί να το αφήσει, φαινόμενο γνωστό και ως “κλείδωμα”.
Όταν οι πυροσβέστες δεν μπορούν να προσεγγίσουν τη στέγη συχνά αλλάζουν τους στόχους τους από την ενεργό προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς σε ένα κτήριο στον περιορισμό της ώστε να μην εξαπλωθεί σε γειτονικά κτήρια, πρακτική γνωστή και ως “αμυντική πυρόσβεση”.

ΠΗΓΗ: econews

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777