04 Σεπτεμβρίου 2013

Πανελλαδική ένστολη διαμαρτυρία στη Θεσσαλονίκη.

Να πληρώσουν, επιτέλους, αυτοί που προκάλεσαν την κρίση!
Αγωνιζόμαστε ενάντια στην οπισθοδρόμηση, 
στην απαξίωση και την παρακμή!
Απαιτούμε αξιοπρεπή προσωπική και υπηρεσιακή διαβίωση 
για σύγχρονα
και αποτελεσματικά Σώματα Ασφαλείας!

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777