19 Οκτωβρίου 2013

Τα Προσόντα και οι Προϋποθέσεις των Δημοτικών Αστυνομικών που πηγαίνουν σε ΕΛ.ΑΣ και Φυλακές. Μήπως είναι ο "μπούσουλας" και για το Πυροσβεστικό Σώμα ;

Τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία και στα Σωφρονιστικά Καταστήματα περιγράφονται αναλυτικά στα δυο ΦΕΚ που δημοσιεύθηκαν στις 17 και 18 Οκτωβρίου αντίστοιχα.

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:
α. Να μην υπερβαίνουν το 45ο έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας τους ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.
β. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ή απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
γ. Οι άνδρες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Δεν θεωρείται ότι εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις αυτός που έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
δ. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τον ειδικό πίνακα νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών του ΠΔ 133/2002 (Α΄ 109) που εφαρμόζεται για τη σωματική ικανότητα των μονίμων αξιωματικών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων.
ε. Να έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.
ζ. Να έχουν ανάστημα οι άνδρες τουλάχιστον 1,70 μ. χωρίς υποδήματα και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,65 μ. χωρίς υποδήματα.
στ. Να μην έχουν ποινικό μητρώο.

Όπως διαπιστώνετε αν διαβάσετε καλά τις προϋποθέσεις στο ΦΕΚ της Αστυνομίας (1ο ΦΕΚ) θα δείτε ότι για την στρατιωτική θητεία αναφέρετε το Π.Δ 133/2002, όπως δηλ. και στους Λιμενοφύλακες. Αυτό σημαίνει όπως είχα αναφέρει σε μια δημοσίευσή μου παλαιότερα, ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΜΟΝΟ όσοι είναι μέχρι Ι2 ! 
Στην δική μας βέβαια περίπτωση υπάρχει η Υπεύθυνη Δήλωση που δημιουργεί πρόβλημα ακόμα και σε αυτούς που έχουν Ι2 και είναι μέσα. 
Εντύπωση κάνει επίσης στο ΦΕΚ της αστυνομίας ότι ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ όσους έχουν απαλλαγεί νόμιμα από την στρατιωτική τους θητεία. Τα παραπάνω προσόντα δεν αναφέρετε στο 2ο ΦΕΚ των Εξωτερικών Φρουρών στις Φυλακές.

Κοιτώντας τα υπόλοιπα προσόντα βλέπουμε το κριτήριο της ΗΛΙΚΙΑΣ που είναι το 45ο ετος (ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης) και στις δυο περιπτώσεις, όπως βέβαια και το απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Πολύ σωστά βλέπουμε την ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ και τα ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΑ ΤΕΣΤ καθώς και το ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ.
Αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι απαιτούμενο προσόν είναι το ΑΝΑΣΤΗΜΑ (1,70 άνδρες και 1,60 οι γυναίκες). Όπως βλέπετε είναι και στο 2ο ΦΕΚ για τους Εξωτερικούς Φύλακες είναι και αυτό το ίδιο με το 1ο ΦΕΚ.
ΜΗΠΩΣ όλα τα παραπάνω είναι και ο "ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ" για αυτό που τόσο καιρό λέμε ότι θα εφαρμοστεί στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης ; 
Το αναφέρω αυτό γιατί ΑΚΡΙΒΩΣ αυτά τα κριτήρια συζητούνται εδώ και πολύ καιρό και στους κύκλους του Πυροσβεστικού Σώματος όσο και των Π.Π.Υ !!!

Για να δούμε !!!!!!!!

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777