14 Ιανουαρίου 2014

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ !!!


Με αυτή την ανάρτηση "διορθώνετε" η προηγούμενη με τίτλο "Διαγραφές Π.Π.Υ λόγω μη εκπλήρωσης της Στρατιωτικής τους Θητείας ως Ι1 (Δ/γη) !!!" (13-1-2014) ως προς το δεύτερο άτομα που διεγράφει.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ: Πιθανότατα από τυπογραφικό λάθος στην δ/γη, (βλέπε δ/γη), δεν αναφέρθηκε ότι ο 2ος εκ των 3ων είναι και αυτός ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΑΣ (όπως αναφέρει και στους άλλους δύο) με Προσωρινή Δ/γη Διοικητικού Εφετείου από τις 6 Απριλίου του 2012, αλλά τον ανέφερε ως ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΑ !!!

Χρειάζεται ΠΡΟΣΟΧΗ λοιπόν στις δ/γες που αναρτώνται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και είναι προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως διότι τις βλέπει πολύς κόσμος και δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις όπως δημιουργήθηκαν και σε εμάς.
Στο μέτρο που μου αναλογεί λοιπόν, ζητάω συγνώμη.

Αυτό για να αποκατασταθεί η τάξη.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777