18 Μαρτίου 2014

Η Επετηρίδα των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης υπήρχε ήδη στον Ν. 3938/2011 !!!

Σ.Δ: Όλοι, όπως και εγώ, πέσαμε στην.... παγίδα της επετηρίδας και το ΑΝ θα περνούσε στον νόμο για την αναδιοργάνωση και ΓΙΑΤΙ δεν πέρασε μέσα σε αυτόν.
Η απάντηση τελικά ήταν πολύ απλή. Αυτό έγινε διότι η επετηρίδα ΥΠΗΡΧΕ ΗΔΗ στον Ν. 3938/2011 όπως βλέπετε και παραπάνω !!!
Αρα το σημαντικό ήταν να περάσει στο νόμο για την αναδιοργάνωση, όπως και έγινε, να μπορούν οι Π.Π.Υ να ενσωματωθούν στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό πριν το πέρας της 5ετίας, όπως συνεχώς ανέφερα και από εδώ.
Όταν είδαμε το σχέδιο νόμου λοιπόν, αυτό ΗΔΗ υπήρχε μέσα, οπότε ποιος ο λόγος να γίνει αυτός ο "χαμός" για ένα θέμα που ουσιαστικά δεν υπήρχε ; 
Χάθηκε πολύτιμη ενέργεια και... οι προσωποπαγείς θέσεις, που πολύ σωστά ζητούσαν η ΕΠΠΥΕ, η ΕΑΠΣ, η ΠΟΕΥΠΣ !!!
Για όσους δεν θυμούνται η θέση της ΕΑΠΣ για όσους δεν πληρούν τα κριτήρια μονιμοποίησης ήταν "....Οι υπόλοιποι από τους Π.Π.Υ. μετά την ολοκλήρωση της 5ετους σύμβασης, κατόπιν της αξιολόγησης που επιτάσσει ο νόμος, να ενταχθούν στο πυροσβεστικό προσωπικό, με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για συνοριακούς-ειδικούς της ΕΛΑΣ, με προσωποπαγείς θέσεις που θα καταργούνται μετά την συνταξιοδότησή τους και θα μετατρέπονται αυτομάτως σε κενή θέση Πυροσβέστη Γ.Υ..." κάτι δηλαδή που θα κατοχύρωνε τους πάντες.  
Δυστυχώς ξέρουμε όλοι ποιοι δεν ήθελαν να περάσουν οι προσωποπαγείς θέσεις και το λένε πλέον και ξεκάθαρα !!!
 
Το θετικό λοιπόν είναι ότι στον νόμο της αναδιοργάνωσης πέρασε ότι η επετηρίδα που αναφέρετε στον Ν. 3938/2011, μπορεί να ενεργοποιηθεί και πριν το πέρας της 5ετίας φτάνει να βρεθούν τα χρήματα και φυσικά να υπάρχει θέληση από την πολιτική και φυσική ηγεσία. 
Αυτό, όταν γίνει, θα αφορά περί τους 2.200 Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777