11 Μαρτίου 2014

Το ΦΕΚ για την Σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου δικαιολογητικών Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.

Σ.Δ: Με χθεσινή ημερομηνία βγήκε το ΦΕΚ για την Σύσταση της Επιτροπή Ελέγχου των δικαιολογητικών του διαγωνισμού των Π.Π.Υ το 2011. Θα παρατηρήσατε ότι οι υπογραφές των Υπουργών για την σύσταση της Επιτροπής είναι στις 28 Φεβρουαρίου 2014 ενώ η προηγούμενη ΚΥΑ που είχα αναρτήσει είχε ημερομηνία 4 Φεβρουαρίου.
Σε επικοινωνία που είχα με τους αρμόδιους τις προηγούμενες ημέρες, καθώς και με το Εθνικό Τυπογραφείο, αυτό που μου είπαν ήταν ότι το ΦΕΚ δεν είχε βγεί ακόμα διότι το έγγραφο της ΚΥΑ χρειαζόταν κάποιες διορθώσεις και αμέσως θα δημοσιευόταν, όπως και έγινε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως χθές.
Ο λόγος της επικοινωνίας με τους αρμόδιους ήταν ότι ενώ είχαμε την ΚΥΑ στα χέρια μας (μέσω του bloko.gr) και γνωρίζοντας ότι από την υπογραφή μέχρι να βγεί ΦΕΚ χρειάζονται έως 10 ημέρες ενώ αυτό δεν είχε βγει και με την γνώση ότι οι έλεγχοι γίνονται ΚΑΝΟΝΙΚΑ, προσπάθησα να δω τι πραγματικά συνέβη γιατί άρχισαν και λεγόταν διάφορα αλλά για να μην βρεθούμε προ εκπλήξεως όλοι, έκανα "την έρευνά" μου  !!!

Όπως μου είπαν δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα στην όλη διαδικασία διότι οι έλεγχου γίνονται και συνεχίζονται και αυτό γιατί εκτός από την ΚΥΑ (ΦΕΚ) υπάρχει και εντολή για έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωπικού που εργάζεται στο Δημόσιο. 
Αν θυμάστε σας είχα αναφέρει προ μηνών την ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που βγήκε στις 16 Δεκεμβρίου 2013 προς όλα τα Υπουργεία και τις Δ/νσης Διοικητικού με θέμα «Έλεγχος νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων».
Το Αρχηγείο του Π.Σ με δ/γη του και διαβιβάζοντας την εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης στις 20 Δεκεμβρίου 2013 προς όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος, ζητά να γίνει έλεγχος σε όλο το προσωπικού του Π.Σ. και στα δικαιολογητικά πρόσληψής του γράφοντας μάλιστα χαρακτηριστικά "...εντέλλεστε για την πιστή εφαρμογή...".

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777