04 Μαρτίου 2014

Ιδρυτική Διακήρυξη "Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ" Ε.Υ.Π.Σ.Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777