14 Απριλίου 2014

Προσκόμιση απολυτήριου για την κατάταξη στο τέλος του πίνακα επιτυχόντων - επιλαχόντων. (Δ/γη)

Σ.Δ: Η παραπάνω δ/γη αναφέρετε στους "Εποχικούς" πυροσβέστες της παρ.3 του άρθρου 15 του ν.3938/2011 που απέκτησαν τίτλο σπουδών Γυμνασίου τα τελευταία 2 χρόνια και στους οποίους δίνετε η δυνατότητα μέσω του Ν. 4249/2014 άρθρο 98 παρ. 6 να καταταγούν τελευταίοι στην λίστα επιτυχόντων - επιλαχόντων αφού πρώτα προσκομίσουν τα έγγραφα που αναφέρει η παραπάνω δ/γη.
O λόγος ανάρτησης της δ/γης αυτή από μέρους μου έγινε γιατί κάποιες Υπηρεσίες, ευτυχώς λίγες, αντί να καλέσουν τους συναδέλφους αυτούς καλούσαν ΟΛΟΥΣ τους συμβασιούχους που με την σειρά τους με ρωτούσαν για τι ακριβώς πρόκειται. 
Η δ/γη είναι σαφέστατη λοιπόν.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777