20 Αυγούστου 2014

Με 105 Θερμικές Κάμερες θα εξοπλιστεί από τον Οκτώβριο το Πυροσβεστικό Σώμα (βίντεο)

Το Πυροσβεστικό Σώμα μέσω ΕΣΠΑ, είχε προβεί στις 24 Οκτωβρίου 2012 σε ανοιχτό Διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια 105 θερμικών καμερών χειρός .
Η προκήρυξη μεταξύ των άλλων ανέφερε: "ΠΡΟΚΗΡΡΥΣΟΥΜΕ, ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια με αγορά εκατόν πέντε (105) τεμαχίων θερμικών καμερών χειρός για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος, όπως αναφέρονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’» και περιγράφονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’»,τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της Διακήρυξης αυτής, προϋπολογισθείσας δαπάνης ενός εκατομμυρίου πενήντα χιλιάδων ευρώ (1.050.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..."
Σύμφωνα με το MDM Publishing’s fire protection and firefighting magazines χτές 19.8.2014, ο διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί και το Πυροσβεστικό Σώμα θα έχει στην διάθεση του 105 ISG E-Series E380 κάμερες θερμικής απεικόνισης τον Οκτώβριο. Μάλιστα το MDM αναφέρει ότι αυτή η νέα αγορά αποτελεί μια μεγάλη επένδυση στον εξοπλισμό του Πυροσβεστικού Σώματος.
Μένει λοιπόν να δούμε αμέσως μετά την παραλαβή τους τον Οκτώβριο, τις θερμικές κάμερες εν δράση.
Προς το παρόν δείτε το βίντεο που βγήκα στο διαδίκτυο για την κάμερα που θα προμηθευτεί το Π.Σ και διαβάστε το σχετικό άρθρο του  MDM Publishing Ltd.
Greek Fire and Rescue Service purchase 105 New Thermal Imaging Cameras.

19 August 2014
World leading manufacturer and supplier of advanced thermal imaging solutions ISG, has announced that Evrelko SA, ISG's Greek sales partners, have won a tender to supply the Greek Fire and Rescue Service with 105 ISG E-Series E380 thermal imaging cameras.
This order is the biggest single investment in new fire equipment the Greek authorities have made this year. “Our E380 cameras will provide Greek firefighters with a level of situational awareness unmatched by any other related technology” says Andy Slater, ISG UKs GM & Sales Director. “Our Greek partners Evrelko SA have done a fantastic job of highlighting the advantages of using advanced thermal imaging from ISG, I am pleased to say that after extensive testing of other thermal cameras on offer, our E380 excelled in the tests and was declared the camera of choice.”

The Greek Fire and Rescue Service will receive their new ISG cameras in October.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777