04 Αυγούστου 2014

Ξεκίνησαν οι αλλαγές στον Κανονισμό Μεταθέσεων με τροποποίηση διατάξεων του Β' Κεφαλαίου του Π.Δ. 170/1996

Τροποποιήσεις Στο Π.Δ 170_1996 για τις Μεταθέσεις_1 by sspithess788

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777