11 Σεπτεμβρίου 2014

Προτάσεις της ΕΑΠΣ για ΣΕΠΑΛ 2015-2019: "Ομογενοποίηση και μεταθέσεις Π.Π.Υ, συνέχεια του θεσμού του εποχικού σε νέες βάσεις".

Η συζήτηση για το "νέο" Πυροσβεστικό Σώμα όπως αυτό διατυπώθηκε και στον νόμο 4249/2014 της αναδιοργάνωσης των Σωμάτων Ασφαλείας έχει αρχίσει και το Πυροσβεστικό Σώμα έχει μπεί σε τροχιά διαμόρφωσης του νέου "Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης και Λειτουργίας του Πυροσβεστικού Σώματος για το 2015-2019". Η ΕΑΠΣ υπέβαλε τις προτάσεις της. 
Παραθέτω  ένα μικρό αλλά πολύ ενδιαφέρον  κομμάτι από την ανακοίνωση - πρόταση της ΕΑΠΣ, που αφορά ζητήματα προσωπικού και συγκεκριμένα  Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης αλλά και Συμβασιούχων.

"Συνάδελφοι
Στα πλαίσια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος για την σύνταξη του ΣΕΠΑΛ 2015-2019, ο Πρόεδρος της ΕΑΠΣ, ο οποίος συμμετείχε στο Συμβούλιο, υπέβαλε πλαίσιο προτάσεων, με γνώμονα την ασφαλή και αποτελεσματική πορεία του Π.Σ. στο μέλλον και την εξασφάλιση της απόκρισής του στις πολυποίκιλες απαιτήσεις της επικυνδινότητας και των απειλών της πολιτικής προστασίας στην πατρίδα μας.
Μείζων για την επίτευξη του ΣΕΠΑΛ, είναι από την στιγμή της ολοκλήρωσης της απόφασης για την τελική του μορφή, η θεσμική του αποτύπωση σε συμφωνία με την πολιτική ηγεσία και η δέσμευση για την υλοποίηση στο βάθος του προβλεπόμενου χρόνου, ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός του.
Μετά από την μελέτη των σημερινών προβλημάτων και δυσχερειών του Πυροσβεστικού Οργανισμού, η στρατηγική πρέπει να στοχεύσει σε παρεμβάσεις στις θεμελιώδεις δομές του, ώστε να υπάρχει εξασφαλισμένη αποτελεσματικότητα στο σχέδιο δράσης. Στις προτάσεις μας επικεντρωνόμαστε στις παρακάτω στρατηγικές επιλογές:

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πρωταρχική επιδίωξη είναι η άμεση επίλυση της τριχοτόμησης του πυροσβεστικού προσωπικού. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει άμεσα να ομογενοποιηθεί το πυροσβεστικό προσωπικό. Κύρια στρατηγική είναι η κατάργηση των θέσεων Π.Π.Υ. και η μεταφορά τους σε αντίστοιχες θέσεις Πυροσβεστών Γ.Υ. με την αντίστοιχη πλήρωσή τους από τους υπηρετούντες σε αυτές Π.Π.Υ.
Αναφορικά με το εποχικό προσωπικό, που σαφώς και πρέπει να συνεχίσει να επικουρεί το Π.Σ. χρειάζεται μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω ομογενοποίησης, ο εκ νέου ευέλικτος καθορισμός κατ έτος των αναγκών σε ποσοτικό και τοπικό επίπεδο ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές και επικαιροποιημένες ανάγκες.
Σε συνέχεια των παραπάνω θα πρέπει να ακολουθηθεί η εκ νέου κατανομή του ομογενοποιημένου πυροσβεστικού προσωπικού, σε ένα νέο οργανόγραμμα των πυροσβεστικών υπηρεσιών με ισόρροπη κατανομή και λαμβάνοντας υπόψη τόσο και τις επιχειρησιακές ανάγκες, όσο και τον ευρύτερο τόπο «συμφέροντος» του πυροσβεστικού προσωπικού.
Για την υποστήριξη του νέου αυτού συστήματος, θα απαιτηθεί η εκ νέου τροποιποίηση του κανονισμού μεταθέσεων, ο οποίος θα περιελάβει το σύνολο του ομογενοποιημένου πυροσβεστικού προσωπικού, θα λάβει υπόψη τις εξαιρετικά δύσκολες οικονομικά συγκυρίες και θα έχει πλεόν στην προστασία του με ξεκάθαρες διαφανείς διαδικασίες το προσωπικό μέχρι και το βαθμό του Πυράρχου......"

Διαβάστε την ανακοίνωση - πρόταση της ΕΑΠΣ  ΕΔΩ

Σ.Δ: Νομίζω ότι είναι κατανοητή σε όλους η παραπάνω πρόταση και καθ όλα λογική.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777