29 Σεπτεμβρίου 2014

Υγιεινή και Ασφάλεια στο Πυροσβεστικό Σώμα: Αρχές εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου σε δραστηριότητες που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες

Μιχαήλ Χάλαρης: "Μία μελέτη η οποία είχε δημοσιευτεί στην Πυροσβεστική Επιθεώρηση με τίτλο "Υγιεινή και Ασφάλεια στο Πυροσβεστικό Σώμα: Αρχές εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου σε δραστηριότητες που παρουσιάζουν εγγενείς Ιδιαιτερότητες" αφορά όλους τους συναδέλφους αλλά κυρίως τους νεοεισερχόμενους στο Π.Σ."

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777