07 Ιανουαρίου 2015

Συγκρότηση Επιτροπής για Καθηκοντολόγιο Π.Π.Υ εναρμονισμένο με αυτό των Γ.Υ.

Με την παραπάνω διαταγή συγκροτείται Επιτροπή η οποία θα επεξεργαστεί τις προτάσεις των συνδικαλιστικών οργάνων ώστε να διαμορφωθεί ο τρόπος εναρμόνισης των καθηκόντων των Π.Π.Υ με αυτό των Πυροσβεστών Γ.Υ. για την καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία του Σώματος.
Οι προτάσεις της Επιτροπής θα υποβληθούν στη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Α.Π.Σ. το αργότερο μέχρι τις 15-01-2015.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777