04 Φεβρουαρίου 2015

Συνάντηση ΕΑΠΣ με Υπουργό Προ.ΠΟ και οι προτάσεις για Π.Σ, Π.Π.Υ και Επιλαχόντες.

Σύμφωνα με την σελίδα της ΕΑΠΣ, οι προτάσεις αυτές κατατέθηκαν στον Υπουργό σε συνάντηση μεταξύ των δύο.
Τα θέματα που αναλύει η ΕΑΠΣ στο υπόμνημα είναι:
1. Το πρόβλημα της ομογενοποίησης του πυροσβεστικού προσωπικού.
2. Η ανάγκη τροποποίησης των διατάξεων του Ν.4249/2014.
3. Οι υστερήσεις στην υλοποίηση των διατάξεων του Ν.4249/2014.
4. Για τις μεταθέσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.
5.Για τις κρίσεις και προαγωγές των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.
ΠΗΓΗ: ΕΑΠΣ

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777