09 Απριλίου 2015

"Σήμερον κρεμάται επί ξύλου " *** "H Ζωή εν Τάφω".

«Σήμερον κρεμάται επί ξύλου
ο εν ύδασι την Γην κρεμμάσας.
Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται
ο των αγγέλων Βασιλεύς.
Η ζωή εν τάφω
κατετέθης, Χριστέ,
και αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο,
συγκατάβασιν δοξάζουσαι την σήν.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777