10 Ιουνίου 2015

Συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών πρόσληψης επιλαχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.


Σ.Δ: Πρέπει να ομολογήσω ότι αυτή τη φορά ήταν άμεση η επόμενη δ/γη και ελπίζω να συνεχιστεί το ίδιο.
Αν και έχουν ελεγχθεί τα δικαιολογητικά επιλαχόντων στο παρελθόν (12-6-2012 η ημερομηνία της 1ης φοράς, την 2η μπορείτε να την βρείτε εσείς) και αφού το ορίζει ο νόμος Ν.4305/2014 - Άρθρο 28 Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών
1. Στο άρθρο 17 του ν. 2190/1994 προστίθεται παράγραφος 20, η οποία έχει ως εξής:
«20. Πριν από την υπογραφή της πράξεως διορισμού ή προσλήψεως του προσωπικού που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και που είναι απαραίτητα για την πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή του μετά την πρόσληψη.» - να ελεγχθούν για 3η φορά οι επιλαχόντες  ώστε να προχωρήσει επιτέλους η πρόσληψη η οποία και έχει καθυστερήσει.
Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο να διενεργηθεί ξανά έλεγχος στα δικαιολογητικά φτάνει να γίνει γρήγορα και λέγοντας γρήγορα εννοώ ότι πλέων υπάρχουν τα μέσα για να επιτευχθεί αυτός ταχύτατα (ηλεκτρονικός έλεγχος).

Σ.Δ 2: "Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 προβλέπεται ότι οι φορείς, προς τους οποίους αποστέλλονται αιτήματα ελέγχου της γνησιότητας των δικαιολογητικών κατά τις διαδικασίες που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις, οφείλουν να πραγματοποιούν τον έλεγχο αμελλητί και η απάντησή τους να περιέρχεται στο φορέα που έχει υποβάλει το αίτημα το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του." 
Για να δούμε λοιπόν πότε θα συνεδριάσει η επιτροπή και πότε θα αποστείλει αίτημα στις αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες όπως ορίζεται από τον Νόμο, πρέπει να απαντήσουν σε 5 μέρες. 
Όλα λοιπόν εξαρτώνται και πάλι από την επιτροπή του Αρχηγείου.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777