07 Ιουλίου 2015

ΦΕΚ: Υπερωρίες, Νυχτερινά, Κυριακές και εξαιρέσιµες Συμβασιούχων Πυροσβεστών

Σ.Δ: Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δηλαδή από τις 3 Ιουλίου 2015

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777