10 Σεπτεμβρίου 2015

To πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για τα Σώματα Ασφαλείας (σχολιασμός)

Παραθέτω μόνο το κομμάτι από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που αφορά το Πυροσβεστικό Σώμα. 
Ολόκληρο το πρόγραμμα για τα Σώματα Ασφαλείας μπορείτε να το δείρε στο enstoloi.gr

"2. Πυροσβεστική Υπηρεσία-Πολιτική Προστασία
- Κάλυψη κενών θέσεων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.
- Π.Δ. για τη λειτουργία της Εθνικής Σχολής Πολιτικής Προστασίας.
- Τροποποίηση του Π.Δ. «Περί οργάνωσης και λειτουργίας της Πυροσβεστικής Ακαδημίας».
- Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών και δομών του Πυροσβεστικού Σώματος.
- Αναβάθμιση σε όλα τα επίπεδα, της Γ.Γ.Π.Π. ως Σχεδιαστικού-Στρατηγικού οργάνου και του Π.Σ. ως επιχειρησιακού βραχίονα.
- Π.Δ. για το καθηκοντολόγιο των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.
- Αναμόρφωση του Κανονισμού Μεταθέσεων του Π.Σ. και του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Π.Σ..
- Παραλαβή του νέου κέντρου λειτουργίας για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό αριθμό Έκτακτης Ανάγκης."

Κάποιες επισημάνσεις τις οποίες θα ήθελα να κάνω. 
α) Η κάλυψη των κενών βρίσκετε σε εξέλιξη με τους υποψηφίους από την κατηγορία των ιδιωτών να περνούν μέχρι και αύριο υγειονομικά. Αναμένουμε να δούμε πότε θα βγει η διαταγή παράδοσις των καρτελών και της διεξαγωγής ψυχοτεχνικών. 
β) Το Π.Δ για το καθηκοντολόγιο είναι έτοιμο και το πιο πιθανόν είναι να υπογραφεί με το πέρας των εκλογών. Φρονώ, όπως και για την προηγούμενη επισήμανσή μου, ότι αυτό θα γίνει όποια κυβέρνηση και αν υπάρξει. Εξάλλου σύμφωνα με τον Ν.3938/2011 μετά τα μέσα τους 2016 θα καταθέσουν αιτήσεις για μονιμοποίηση, όσοι πληρούν τα κριτήρια του νόμου. Το καθηκοντολόγιο είναι προς την σωστή κατεύθυνση ώστε να "προστατεύσει" τους υπόλοιπους.
γ) Δυστυχώς ΔΕΝ υπάρχει καμία πρόνοια για τους υπόλοιπους επιλαχόντες Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης.

Αναμένουμε και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777