07 Ιανουαρίου 2016

Εκπαιδευτική Ύλη για την 4η σειρά Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης (2)

Σ.Δ: Θα μπορείτε επίσης να βλέπετε την ύλη δίπλα στην μπλέ μπάρα.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777