16 Απριλίου 2016

Δ/γη: Οργάνωση Πεζοπόρων Τμημάτων 2016


Με την υπ αριθμ. 23902 Φ.702.15/14.4.2016 το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώνει τις Υπηρεσίες του για την οργάνωση των πεζοπόρων τμημάτων για το 2016.

Συγκεκριμένα ζητά από τους Διοικητές των ΠΕ.Π.Υ.Δ
1. Να προτείνουν των αριθμό των Αξιωματικών, Πυρονόμων, Αρχ/στων και πυροσβεστών που θα επανδρώσουν τα πεζοπόρα
2. Να καταθέσουν τα ονοματεπώνυμα όσων επιθυμούν μετακινηθούν στα πεζοπόρα.
3. Οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης που υπηρέτησαν κατά την αντιπυρική περίοδο 2015 στα πεζοπόρα τμήματα θα τα στελεχώσουν και κατά την αντιπυρική του 2016.

Αναφέρει επίσης η δ/γη ότι με φροντίδα των ΠΕ.Π.Υ.Δ να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, την συντήρηση και διαμόρφωση των κτιριακών εγκαταστάσεων έτσι ώστε τα πεζοπόρα τμήματα να έχουν στελεχωθεί και να αρχίσουν να λειτουργούν από 9 Μαϊου 2016.
Ακολουθεί ο σχετικός πίνακας από την δ/γη.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777