28 Απριλίου 2016

Ένταξη Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης στο μόνιμο προσωπικό (Τελευταία σειρά Ιδιωτών & Συμβασιούχων)


Αρ. Πρωτ. : 032/2016
Προς:
-Αν. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
κ. Νικόλαο Τόσκα
Κοιν:
-Γ.Γ Πολ. Προστασίας κ. Ιωάννη Καπάκη
-Αρχηγό Π.Σ. κ. Ιωάννη Καρατζιά

ΘΕΜΑ: «Ένταξη Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης στο μόνιμο προσωπικό».

Αξιότιμε κύριε υπουργέ,
Βάση του νόμου 3938/2011 το 2017 θα ενταχθούν στο μόνιμο προσωπικό από τους 4000 Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης οι έχοντες τα κριτήρια. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό για το Σώμα και την επιχειρησιακή του ετοιμότητα. Ανάμεσα τους βρίσκεται μέρος του πιο αναβαθμισμένου και ποιοτικού κομματιού του δημοσίου τομέα. Νέοι άνθρωποι, μορφωμένοι με όρεξη για δουλειά και προσφορά.

Ο αριθμός τους υπολογίζεται στις 2200-2300 άτομα.Στη διάρκεια των 4 τελευταίων ετών δημιουργήθηκαν αρκετά κενά στο σύνολο των 4000 τα οποία και ευτυχώς συμπληρώθηκαν. Το 2013 διορίστηκαν 30 περίπου επιλαχόντες εξ’ ιδιωτών και αυτή τη στιγμή 120 συνάδελφοι εξ’ ιδιωτών βρίσκονται στη σχολή στα Βίλια. Επίσης και αριθμός επιλαχόντων της κατηγορίας των εποχικών ανάμεσα στους οποίους άτομα που πληρούν τα κριτήρια μονιμοποίησης.
Βάση του 3938/2011 αυτοί δεν προβλέπεται να ενταχτούν στο μόνιμο προσωπικό το 2017 αλλά σε αργότερο χρόνο. Όμως δεν αποτελούν προσωπικό πέραν των 4000,αντιθέτως συμπληρώνουν αυτόν τον αριθμό. Αν δεν υπήρχαν άτομα που για διάφορους λόγους αποχώρησαν αυτοί θα μονιμοποιούταν το 2017. Το κονδύλι για τη μονιμοποίηση το 2017 λογικά προβλέπει και τη μονιμοποίηση αυτών.

Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε εάν μέσα στους 2200-2300 που έχετε υπολογίσει συμπεριλαμβάνονται οι παραπάνω συνάδελφοι. Αν όχι σας ζητούμενα συνυπολογίσετε και αυτούς στους προς ένταξη στο μόνιμο προσωπικό. Δεν θα ξεπεραστεί η πρόβλεψη του 3938/2011 και στην ουσία πρόκειται για λίγα επιπλέον άτομα. Τα επιπλέον χρήματα, αν αυτά δεν έχουν προβλεφθεί ήδη, δεν είναι πολλά αναλογικά με το συνολικό ποσό.
Επιπλέον λάβετε υπόψη ότι νέο προσωπικό, υπό την ασφυκτική κατάσταση που βρίσκεται η χώρα μας, θα προσληφθεί μέσω πανελληνίων και θα δράσει στο τέλος του 2018. Μην ξεχνάτε ότι τον Μάιο που θα γίνουν οι αιτήσεις που θα γνωστοποιούν ποιοι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης θέλουν να μονιμοποιηθούν και ποιοι να ανανεώσουν πενταετία. Η πρόβλεψη των 2200-2300 ατόμων ίσως είναι στην πραγματικότητα μικρότερη και σε καμιά περίπτωση μεγαλύτερη.

Κύριε υπουργέ η στάση σας μέχρι σήμερα για τους έχοντες τα κριτήρια ήταν θετική. Τόσο για τα προσόντα και την αξία μας αλλά και για την προσπάθεια που κάνατε για μονιμοποίηση πριν το 2017, χωρίς όμως να ανευρεθούν τα απαραίτητα κονδύλια για φέτος. Αυτό θα γινόταν με βάση τον νόμο 4249/2014, ο οποίος απαιτεί από τη μια την ύπαρξη υπηρεσιακών αναγκών, για την οποία αποφάνθηκε θετικά το συμβούλιο επιχειρησιακού συντονισμού. Απαιτεί όμως και την έγκριση στο μεσοπρόθεσμο.

Σας καλούμε λοιπόν να συμβάλετε ώστε η δαπάνη στο μεσοπρόθεσμο 2016-2019 να περιλαμβάνει τη μονιμοποίηση όλων των εχόντων τα κριτήρια ανάμεσα στους 4000. Άρα και τη μονιμοποίηση των παραπάνω με τη χρήση του 4249/2014 και των υπόλοιπων με βάση τον 3938/2011.

Με απόλυτη ειλικρίνεια.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΛΑΚΟΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΡΑΔΑΙΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΠΗΓΗ: ΠΑΣΩΠΠΥ

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777