02 Φεβρουαρίου 2017

ΕΡΩΤΗΣΗ βουλευτή: «Θα ολοκληρωθεί η μονιμοποίηση 2.093 Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης;»

Προς τους Υπουργούς

1) Εσωτερικών
2) Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Θέμα: «Θα ολοκληρωθεί η μονιμοποίηση 2.093 Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης;».

Σύμφωνα με το Ν.3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α/31-3-2011) «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» και την υπ’ αριθμ. 34671 Φ.300.2/28-07-2011 Απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος προκηρύχθηκε διαγωνισμός πρόσληψης τεσσάρων χιλιάδων (4.000) Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, εκ των οποίων τρεις χιλιάδες τετρακόσιες (3.400) θέσεις καλύφθηκαν από υπάρχοντες εποχικούς πυροσβέστες και εξακόσιες (600) θέσεις από ιδιώτες. Η πρόσληψη έγινε στις 10-02-2012 και η λήξη της πενταετούς θητείας είναι στις 09-02-2017, μετά τη λήξη της οποίας δίνεται η δυνατότητα στους έχοντες τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις (Νόμος 3938/2011, άρθρο 15 παρ. 7 και 8) -εφόσον έχουν αιτηθεί εγκαίρως και κριθούν ικανοί- να ενταχθούν στο μόνιμο προσωπικό.

Αφού ακολουθήθηκαν και ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες που ορίζονται από τον ανωτέρω νόμο και ενώ έχουν κοινοποιηθεί τα Πρακτικά του Πρωτοβάθμιου και του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίων Κρίσεως του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος για την μονιμοποίηση κατωτέρων οργάνων του Πυροσβεστικού Σώματος (αρ.πρωτ. 4107 και 6533 δ/γη Α.Π.Σ) από τα οποία κρίνονται συνολικά δύο χιλιάδες ενενήντα τρείς (2.093) Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης ικανοί προς μονιμοποίηση και ενώ η διαδικασία έβαινε προς την ολοκλήρωσή της, ξαφνικά, οκτώ ημέρες πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας μονιμοποίησης των ανωτέρω 2093 ικανών για μονιμοποίηση πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, λόγω εμπλοκής της διαδικασίας, οι ανωτέρω υπάλληλοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την απόλυση από τις τάξεις του Π.Σ και την εγγραφή τους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
Η εμπλοκή συνίσταται, σύμφωνα με τα λεγόμενα της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στο ποσοστό 1 προς 4 (προσλήψεις-αποχωρήσεις), πρόβλημα που έχει ξεπεραστεί σε Αστυνομία και Στρατό.

Επειδή τα χρονικά περιθώρια είναι ασφυκτικά,

Επειδή η μη ολοκλήρωση της διαδικασίας μονιμοποίησης θα σημάνει έξοδο προς την ανεργία δύο και πλέον χιλιάδων πυροσβεστών που βρίσκονται σε καθεστώς ιδιότυπης «ομηρίας» εδώ και χρόνια,

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:

Θα υπογράψετε τις απαραίτητες πράξεις, ώστε να ολοκληρωθεί η μονιμοποίηση 2.093 Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, έως 09-02-2017, οπότε και λήγει η πενταετής θητεία;

Βουλευτής Λάρισας, ΠΟΤΑΜΙ
Μπαργιώτας Κώστας

Πηγή: onlarissa.gr

Σ.Δ: Να επισημάνω εδώ ότι η διαδικασία από το δευτεροβάθμιο συμβούλιο κρίσεων δεν έχει ολοκληρωθεί διότι εκκρεμεί η απάντηση για 360 ακόμα Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης από τους οποίους οι 268 έχουν τα κριτήρια μονιμοποίησης.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777