17 Φεβρουαρίου 2017

Δ/γες για εκδήλωση ενδιαφέροντος Π.Π.Υ για μετακίνηση σε Αεροδρόμια και Εθνικές Οδούς.

Σήμερα το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος εξέδωσε τρεις ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ δ/γες προς τις Υπηρεσίας με τις οποίες ζητά με την πρώτη (Αρ.πρωτ 10512.Φ.200.1/17-2-2017) να καταγραφούν οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης που κρίθηκαν προς μονιμοποίηση (2091) και με τις άλλες δύο (Αρ.πρωτ 10510.Φ.202.1/17-2-2017 και Αρ.πρωτ 10509.Φ.202.1/17-2-2017) προσκαλεί του Π.Π.Υ της πρώτης δ/γης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τα Αεροδρόμια και για τα Κλιμάκια των Εθνικών Οδών.
Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος θα υποβάλλονται στις υπηρεσίες μέχρι 21.2.2017
Ακολουθούν οι σχετικοί πίνακες με τα αεροδρόμια και τα κλιμάκια των Εθνικών Οδών που αναφέρονται στις παραπάνω δ/γες.
Binder 1 by sspithess788 on Scribd

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777