26 Απριλίου 2017

Δ/γη: Απασχόληση Π.Π.Υ. που ανανέωσαν για 3 έτη.

ΠΗΓΗ: ΠΑΣΩΠΠΥ

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777