28 Μαρτίου 2018

Το ΦΕΚ μονιμοποίησης των Π.Π.Υ.

Σ.Δ: Το ΦΕΚ με την Κ.Υ.Α μονιμοποίησης των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρεώσης που τηρούσαν τα κριτήρια του νόμου βγήκε !!!
Νομίζω όμως ότι υπάρχει ένα τυπογραφικό λάθος που πρέπει να διορθωθεί. Ο Ν. 3938/2011 έχει 19 παρ. στο άρθρο 15 και όχι 20. Η 20η παράγραφος προστέθηκε με τον Ν.4455/2017 και το άρθρο 13. Το ορθόν λοιπόν θα ήταν να γράφει: "όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4455/2017 άρθρο 13" !!!
Βέβαια αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι το ΦΕΚ βγήκε και αναμένονται τον επόμενο 1,5 μήνα άν δεν κάνω λάθος, άλλα δυο Π.Δ !!! 

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777