30 Απριλίου 2018

Δ/γη: Υπογραφή συμβάσεων Συμβασιούχων Πυροσβεστών από 2 Μαϊου 2018 και για 6 μήνες

"Ως ημερομηνία ανάληψης Υπηρεσίας να οριστεί στις συμβάσεις η 02-05-2018 και η διάρκεια απασχόλησης των προσλαμβανομένων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης."
Διαβάστε παρακάτω την σχετική δ/γη:

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777