25 Απριλίου 2018

Τροπολογία σήμερα στην Βουλή για προσλήψεις Συμβασιούχων πυροσβεστών.

Τη δυνατότητα εκ νέου πρόσληψης εποχικών πυροσβεστών για την αντιπυρική περίοδο 2018-2019 προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την πώληση λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ που ψηφίζεται την Τετάρτη στην Ολομέλεια της Βουλής.

Αφορά στους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης που συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων των διαγωνισμών όπως έχουν διαμορφωθεί από το 2003 ως σήμερα και ανανεώνονται για δύο χρόνια οι συμβάσεις τους.
Όπως αναφέρει η τροπολογία για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών σε προσωπικό κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης. Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα της εκ νέου πρόσληψης των επιτυχόντων στο διαγωνισμό του έτους 2003 με την ίδια ειδικότητα, μέχρι και το έτος 2017. Κατ' αυτό τον τρόπο το Πυροσβεστικό Σώμα αξιοποίησε επί μια 15ετία το ίδιο εποχικό προσωπικό με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, το οποίο με την πάροδο του χρόνου απέκτησε μια πολύτιμη εξειδίκευση.


Παρόλα αυτά όπως υποστηρίζει το υπουργείο Εσωτερικών, είναι προφανές ότι πρέπει να υπάρξει ένα σύστημα που θα επιτρέπει, την είσοδο νέων εργαζόμενων, μέσω ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας. Για τον λόγο αυτό, με την τροπολογία προτείνεται η διατήρηση αυτής της ειδικής διαδικασίας εκ νέου πρόσληψης των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης για μια τελευταία διετία (μέχρι δηλαδή και την συμβατική / αντιπυρική περίοδο του 2019).

Ειδικότερα, προστίθεται τελευταίο εδάφιο στο άρθρο 6 του ν. 3103/2003 το οποίο ορίζει ότι οι πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης που συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων, όπως έχουν διαμορφωθεί από το έτος 2003 έως και σήμερα, προσλαμβάνονται εκ νέου στην υπηρεσία αρχικής πρόσληψης με την ίδια ειδικότητα για το έτος 2018, με δυνατότητα εκ νέου πρόσληψης και για το έτος 2019. Παράλληλα προβλέπεται ότι η διαδικασία αυτή σε δεν μπορεί να επεκταθεί πέραν των δεκαεπτά (17) συμβατικών περιόδων από την έναρξη ισχύος του ν. 3103/2003, δηλαδή πέραν του έτους 2019.

Δαπάνη, για το έτος 2018, από την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και αμοιβών στο προσλαμβανόμενο προσωπικό, η οποία εκτιμάται από το επισπεύδον Υπουργείο, στο ποσό των 12,5 εκ. ευρώ περίπου.

ΠΗΓΗ: Dikaiologitika

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777