20 Ιανουαρίου 2010

Τοποθετήσεις Διοικητών σε Περιφέρειες και σε Διοικήσεις Νομών.

Θα σας αναφέρω μερικές μετακινήσεις και τοποθετήσεις Διοικητών που έγινα με απόφαση του Υπουργού και Αρχηγού.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ:
1. Ορίζετε ο Αντιστράτηγος Κεσαπίδης Κωνσταντίνος του Αλέξανδρου ως Γενικός Επιθεωρητής Υπηρεσιών Βορείου Ελλάδας.
2.
Ορίζετε ο Αντιστράτηγος Παπαγεωργίου Γεώργιος του Παναγιώτη Γενικός Επιθεωρητής Υπηρεσιών Νοτίου Ελλάδας.
3. Ορίζετε ο Υποστράτηγος (7082) Βελής Παναγιώτης του Νικολάου ως Διοικητής της Π.Δ.Π.Υ. Αττικής.
4. Ορίζετε ο Αρχιπύραρχος Βαλοδήμος Γεώργιος του Αστέριου ως Διοικητής της Π.Δ.Π.Υ. Δυτικής Μακεδονίας.
5. Ορίζετε ο Αρχιπύραρχος Μαυρομάτης Πασχάλης του Παναγιώτη ως Διοικητής της Δ.Π.Υ. Ν. Θεσσαλονίκης.
6. Ορίζετε ο Πύραρχος Κλείτσας Μιχαήλ του Ευαγγέλου ως Διοικητής της Δ.Π.Υ. Ν. Ιωαννίνων.
7. Ορίζετε ο Πύραρχος Θωμόπουλος Αλκιβιάδης του Περγαντή ως Διοικητής της Δ.Π.Υ. Ν. Λάρισας.
8. Ορίζετε ο Πύραρχος Αμπαράς Στυλιανός του Θωμά ως Διοικητής της Π.Υ. Πολυγύρου.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ:
1. Υποστράτηγο Μπονάτσο Παναγιώτη του Ανδρέα από την Π.Δ.Π.Υ. Πελοποννήσου στην Π.Δ.Π.Υ. Δυτικής Ελλάδας, ως Διοικητή αυτής.
2. Υποστράτηγο Τουλίκα Βασίλειο του Γεωργίου από την Π.Δ.Π.Υ. Βορείου Αιγαίου στην Π.Δ.Π.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας, ως Διοικητή αυτής.
3. Αρχιπύραρχο Αρσενίου Ιωάννη του Μενέλαου από την Δ.Π.Υ. Ν. Λάρισας στην Π.Δ.Π.Υ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ως Διοικητή αυτής.
4. Αρχιπύραρχο Καφήρα Νικόλαο του Δημητρίου από την Π.Δ.Π.Υ. Δυτικής Μακεδονίας στην 2η Ε.Μ.Α.Κ., ως Διοικητή αυτής.
5. Αρχιπύραρχο Σταυρόπουλο Χρήστο του Ιωάννη από την Π.Υ. Μεσολογγίου στην Π.Δ.Π.Υ. Ηπείρου, ως Διοικητή αυτής.
6. Αρχιπύραρχο Μπέη Αθανάσιο του Ιωάννη από την Π.Υ. Βόλου στην Π.Δ.Π.Υ. Θεσσαλίας, ως Διοικητή αυτής.
7. Πύραρχο Γκόλια Χρήστο του Γεωργίου από την Δ.Π.Υ. Ν. Ιωαννίνων στην Π.Υ. Κοζάνης, ως Διοικητή αυτής καθώς και του οικείου νομού.
8. Πύραρχο Λαθύρη Νικόλαο του Ιωάννη από την Π.Υ. Λαμίας στην Π.Υ. Βόλου, ως Διοικητή αυτής καθώς και του οικείου νομού.
9. Αντιπύραρχο Ξηρομερίτη Γεώργιο του Βασιλείου από την Π.Υ. ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας στην Π.Υ. Γρεβενών, ως Διοικητή αυτής καθώς και του οικείου νομού.
10. Αντιπύραρχο Κατσαρό Φώτιο του Νικολάου από την Π.Υ. Αμφιλοχίας στην Π.Υ. Έδεσσας, ως Διοικητή αυτής.
11. Αντιπύραρχο Τσιμπλή Θεόδωρο του Νικολάου από την Δ.Π.Υ. Ν. Θεσσαλονίκης στην Π.Υ. Πολυγύρου.

Αναμένονται και οι προαγωγές των Επιπυραγών - Πυραγών - Υποπυραγών και πιθανών κάποιες τοποθετήσεις.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777