14 Ιανουαρίου 2010

Οι Πρώτες Αλλαγές στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Εν αναμονή των αυριανών κρίσεων στο Πυροσβεστικό Σώμα άρχισαν και οι πρώτες αλλαγές. Εγώ θα αναφέρω 2 από αυτές.
Πρώτη αλλαγή είναι αυτή της καθιέρωσης του 8ωρου σε ΟΛΟΥΣ τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς και σε ΟΛΑ τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια πλην των σταθμών των αεροδρομίων και πιθανόν της ΕΜΑΚ. Η αλλαγή αυτή θα γίνει μέσα στον μήνα που διανύουμε.
Δεύτερη αλλαγή είναι αυτή που αφορά τις οργανικές θέσεις των Π.Σ και των Π.Κ. Με την υπ' αριθμ. 67500 Φ.102.2/29-12-2009 απόφαση του Υπουργού αναφέρει:
"3. Κατανέμουμε τη συνολική υπηρετούσα δύναμη του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος για το έτος 2010, στις Υπηρεσίες του που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν, με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες, όπως φαίνεται στον συνημμένο πίνακα.
4. Από το συνολικό αριθμό των θέσεων Πυρονόμων, Αρχιπυροσβεστών και Πυροσβεστών που προβλέπονται στην κατανομή για τις μάχιμες Υπηρεσίες, τουλάχιστον το 1/5 και το 1/3 της δύναμης θα είναι αντίστοιχα απόφοιτοι παραγωγικής Σχολής και οδηγοί πυροσβεστικών οχημάτων.
5. Οι θέσεις Πυραγών, Υποπυραγών, Ανθυποπυραγών λογίζονται ως ενιαίες."


Με βάση τα παραπάνω στα Π.Κ. η δύναμη των μονίμων πυροσβεστων θα είναι 12 άτομα συν τον διοικητή - προϊστάμενο του. Οι υπόλοιποι θα μετακινηθούν σε Πυροσβεστικούς Σταθμούς.

Παραδειγματα κατανομής θέσων όπως ορίζετε από την δ/γη.

1. Στον Νομό Θεσσαλονίκης:
* Π.Κ. ΛΑΓΚΑΔΑ
1 αξιωματικός (Πυραγός, Υπο/γος, Ανθ/γος) και 12 άνδρες (πυροσβέστες, αρχ/στες, πυρ/μοι)
* Π.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ 1 αξιωματικός (Πυραγός, Υπο/γος, Ανθ/γος) και 12 άνδρες ( πυροσβέστες, αρχ/στες, πυρ/μοι)
* Δ.Π.Υ.Θ & ΕΜΑΚ 3 Πύραρχοι, 5 Αντιπύραρχοι, 6 Επ/γοί, 47 Πυραγοί - Υπο/γοί - Ανθ/γοί και 450 πυροσβέστες - αρχ/στες - πυρ/μοι.

2. Νομός Χανίων:
* Δ.Π.Υ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ
1 Πύραρχος, 1 Αντ/χος, 2 Επ/γοι, 8 Πυραγοί - Υπο/γοί - Ανθ/γοί, 80πυροσβέστες - αρχ/στες - πυρ/μοι
* Π.Κ. ΚΑΜΠΑΝΟΥ 1 αξιωματικός (Πυραγός, Υπο/γος, Ανθ/γος)και 12 άνδρες (πυροσβέστες, αρχ/στες, πυρ/μοι).
* Π.Κ. ΛΑΚΚΩΝ ΜΗΔΕΝ. (Το κλιμάκιο ήταν εθελοντικό)
* Π.Υ. ΒΡΥΣΣΩΝ 1 Επ/γος, 2 Πυραγοί - Υπο/γοί - Ανθ/γοί, 25 πυροσβέστες - αρχ/στες - πυρ/μοι.
* Π.Υ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ 1 Επ/γος, 2 Πυραγοί - Υπο/γοί - Ανθ/γοί, 25 πυροσβέστες - αρχ/στες - πυρ/μοι.
* Π.Κ. ΚΑΝΔΑΝΟΥ 1 αξιωματικός (Πυραγός, Υπο/γος, Ανθ/γος)και 12 άνδρες (πυροσβέστες, αρχ/στες, πυρ/μοι).

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777