28 Ιουνίου 2010

Ενημέρωση ΠΟΣΠΥΔ σχετικά με το Πόρισμα.

Μέγαρα 28 Ιουνίου 2010
Αρ.Πρωτ: 403

Στις 09/06/2010 ολοκληρώθηκε το πόρισμα της Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Τα σημαντικότερα σημεία του πορίσματος που προτάθηκαν είναι:
Α) Ότι οι συμβασιούχοι πυροσβέστες μέχρι την 01/05/2010 ήταν 5.416 άτομα και ότι τα οργανικά κενά του Π.Σ. ήταν 3.820. Η πρόταση καλύπτει 4.440 συμβασιούχους πυροσβέστες έως 45 ετών και 290 άτομα έως 49 ετών, σύνολο 4.730 συμβασιούχοι πυροσβέστες, δηλ. το 90% των συμβασιούχων πυροσβεστών. Εννοείται ότι πρέπει να έχουν Ι1 απολυτήριο στρατού και λευκό ποινικό μητρώο όλοι οι συνάδελφοι που πιθανόν να συμπεριληφθούν στη ρύθμιση, με ενιαίο πίνακα και απορρόφηση από τους μεγαλύτερους σε μικρότερους λόγω συνταξιοδοτικού κ.λ.π. Η πρόσληψη πρέπει να γίνει μόνο στο Π.Σ. καθότι υπάρχουν οι περιορισμοί προσλήψεων σε όλο το Δημόσιο.
Β) Το κόστος της πρόσληψης ενός ιδιώτη πυροσβέστη αντιστοιχεί σε μονιμοποίηση τεσσάρων συμβασιούχων πυροσβεστών.
Γ) Προτάθηκε να εξαιρεθεί το ανάστημα και το όριο ηλικίας του 49ου έτους υπό την προϋπόθεση ότι πέραν του 45ου έτους πρέπει να έχουν συνεχής προϋπηρεσία 36 μήνες οι έχοντες ηλικία 46 ετών και κάθε επιπλέον έτος προστίθενται 12 μήνες προϋπηρεσίας. Γραμματικές γνώσεις αρκούν αυτές της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, η σωματική ικανότητα και υγεία αρκεί αυτή που διαπιστώνεται από τον πίνακα 2 του Π.Δ. 133/2002. Ας θυμηθούμε ότι υπάρχει πρόταση ψηφισμένη στο Συνέδριο της ΠΟΣΠΥΔ καθώς και τα 30 από τα 33 Σωματεία μέλη της ΠΟΣΠΥΔ που είχαν πραγματοποιήσει Γ.Σ. που ορίζαν την απορρόφηση έως και 49 ετών με ύψος και 24μηνη προϋπηρεσία.
Δ) Η πρόσληψη θα αφορά όσους εξακολουθούν να εργάζονται μέχρι την λήξη της αντιπυρικής και η απορρόφηση να γίνει σταδιακά τα τρία επόμενα έτη ανάλογα τις εγκεκριμένες πιστώσεις κατά έτος.
Ε) Η σχολή εκπαίδευσης πιθανό να είναι δύο μήνες και οι προκηρυσόμενες θέσεις σε τυχόν διαγωνισμούς θα καλύπτονται σε κενές θέσεις που έχει ανάγκη να καλύψει το Π.Σ. και όχι σε θέσεις τις οποίες εργαζόμαστε ήδη σαν συμβασιούχοι πυροσβέστες, δηλ. κάποιος μπορεί να εργάζεται σαν συμβασιούχος πυροσβέστης στη Σπάρτη και να καλεστεί να καλύψει θέση σαν μόνιμος πυροσβέστης στην Αλεξανδρούπολη.
Στ) Τα περίπου 500 άτομα που δεν συμπεριλαμβάνονται στη πιθανή ρύθμιση να συνεχίσουν να εργάζονται ως έχει στο Π.Σ. βάσει του Π.Δ. 121/2007 μέχρι συνταξιοδότησή τους.
Παράλληλα εκφράστηκε ενδιαφέρον από το Υπουργείο Περιβάλλοντος να προσλάβει 700 άτομα χωρίς τυπικές προϋποθέσεις.

Σε όλα τα παραπάνω υπάρχουν πολλοί παράγοντες και ερωτήματα που θα διευκρινιστούν σε βάθος χρόνου, όπως:
1)
Η εξέλιξη του ασφαλιστικού (συνταξιοδοτήσεις κ.λ.π.)
2) Συγχώνευση και κλείσιμο κλιμακίων λόγω «Καλλικράτη».
3) Η οικονομική κατάσταση της χώρας.
4) Οι εγκεκριμένες πιστώσεις για πρόσληψη πυροσβεστών. Έχουν ζητηθεί πιστώσεις για να γίνει πρόσληψη 1.630 πυροσβεστών εδώ και περίπου 6 μήνες αλλά δεν έχει δοθεί απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών.
5) Η νομοθετική ρύθμιση που πρέπει πιθανόν να συνταχθεί και κατατεθεί, στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που λέγεται ότι έπρεπε ήδη να έχει κατατεθεί από τον Φεβρουάριο.
6) Πολιτική θέση της κυβέρνησης καθότι είναι γνωστό υπάρχει και προεκλογική δέσμευση στο μέλλον να προσλαμβάνει η Πυροσβεστική Υπηρεσία μόνιμους πυροσβέστες μέσω πανελλήνιων εξετάσεων.
7) Ήδη γίνεται προσπάθεια από την ηγεσία του Υπουργείου να αναβαθμιστεί και ο ρόλος των εθελοντών πυροσβεστών και ήδη έχει γίνει εκπαίδευση και στις ένοπλες δυνάμεις (Δευκαλίων) για επέμβαση σε επείγοντα συμβάντα.
8) Την δικαστική εξέλιξη για τους συμβασιούχους στις 23 Σεπτεμβρίου στον Άρειο Πάγο.
9) Οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, τρομοκρατία, ανασχηματισμός, εκλογές, οικουμενική κυβέρνηση, αναδιάρθρωση χρέους, πιθανή χρεοκοπία χώρας κ.λ.π.
10) Η μερική παρουσίαση και ανάδειξη του προβλήματός μας και γενικά των εργασιακών θεμάτων λόγω πληθώρας, μεγέθους και συνεχών αρνητικών εξελίξεων για την εργατική τάξη και τους Έλληνες πολίτες από τα ΜΜΕ και από την αντιπολίτευση του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
11) Το πόρισμα δεν σημαίνει ότι είναι αυτόματα και νόμος καθότι θα περάσουν όλες οι προτάσεις από νομικά και οικονομικά επιτελεία των Υπουργείων τα οποία μπορεί να έχουν άλλη γνώμη. Συνεπώς πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα ώστε να διασφαλειστεί η σχετική πρόταση λαμβάνοντας όλοι μας υπόψη όλα τα παραπάνω.
12) Δεν έχουμε επαρκείς πολιτικές δεσμεύσεις για εργασία το 2010 σε 7μηνο και αν μπορέσει να επανέλθει το 8μηνο καθώς και το μέλει γενέσθαι για το μέλλον όλων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο.

Τα παραπάνω είναι μερικές από τις παραμέτρους που λαμβάνουμε υπόψη. Δεδομένων όλων των παραπάνω και πολλών ακόμα γεγονότων, η ΠΟΣΠΥΔ έχει εστιάσει στο γεγονός του να προωθηθεί η νομοθετική ρύθμιση το συντομότερο δυνατό και πριν το κλείσιμο της Βουλής στις 25/07/2010 σε Νόμο γιατί το Π.Δ. θα χρειαστεί πολύ χρόνο. Μετέπειτα πιστεύουμε να υπάρξουν πιστώσεις ώστε να ξεκινήσει σταδιακά η απορρόφηση σε βάθος χρόνου και παράλληλα να συνεχίσουν να εργάζονται οι υπόλοιποι. Συνεπώς συνάδελφοι όλα είναι ρευστά, τίποτα δεν είναι σίγουρο και έχουμε πολύ δρόμο ακόμα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παπαντώνης Κων/νος


Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Φαραντάκης Αλέξανδρος

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777