29 Σεπτεμβρίου 2010

«Υγιεινή και ασφάλεια στο Πυροσβεστικό Σώμα»

Αθήνα:28-09-2010
Αρ. Πρωτ.:2361


Προς: Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

ΚΟΙΝ: Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

Κυρία Υπουργέ,
Με το άρθρο 68 του Ν.3863/2010 προβλέπεται ότι στις συμβάσεις που θα συνάπτει το Δημόσιο με τους εργολάβους καθαριότητας θα πρέπει να τίθεται και ειδικός όρος για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. ʽΌταν δεν αναγράφονται τα ανωτέρω στοιχεία και όροι, η σύμβαση ακυρώνεται και απορρίπτεται η δαπάνη πληρωμής.
Με την νέα αυτή ρύθμιση, ειδικότερα στο Πυροσβεστικό Σώμα, παρατηρείται το εξής οξύμωρο:
Ζητείται από τους εργολάβους που αναλαμβάνουν έργο καθαριότητας στο Πυροσβεστικό Σώμα, να τηρούν για τους εργαζομένους τους, κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, όταν οι κτιριακές εγκαταστάσεις των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στην συντριπτική τους πλειοψηφία δεν τηρούν οι ίδιες, τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
Το δεύτερο οξύμωρο είναι ότι ορθώς ζητείται από τους εργολάβους που θα παρέχουν έργο καθαριότητας στο Πυροσβεστικό Σώμα, να τηρούν την εργατική νομοθεσία και τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, για το προσωπικό τους, όμως το Πυροσβεστικό προσωπικό που εργάζεται σε αυτές τις εγκαταστάσεις, βρίσκεται εκτός πεδίου οποιονδήποτε αντίστοιχων κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.
Κυρία Υπουργέ
Δυστυχώς, έχει γίνει πλέον γραφικό, η συνεχής διαμαρτυρία μας για το αυτονόητο, να ισχύσουν δηλαδή ότι για όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους, κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Χαρακτηριστικό είναι ότι παραμονές των εκλογών το 2009 είχε προετοιμαστεί σχετικό νομοθετικό κείμενο, του οποίου από τότε μέχρι και σήμερα αγνοείται η τύχη του.
Μαζί με τις ευχές μας για καλή επιτυχία στα νέα σας κυβερνητικά καθήκοντα, αναμένουμε να δείξετε το ενδιαφέρον της Πολιτείας για την επικίνδυνη και ανθυγιεινή εργασία του Έλληνα Πυροσβέστη και να τον θωρακίσετε με κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

ΠΗΓΗ: Ε.Α.Π.Σ.


Σ.Δ: Πάρα πολύ καλό και εύστοχο το έγγραφο καταγγελία της ΕΑΠΣ. Η Πολιτεία - Π.Σ ζητάει από τους άλλους να τηρούν τους Νόμου που στην ουσία αυτή ΔΕΝ ΤΗΡΕΙ !!!
Αυτό και αν είναι παραλογισμός....

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777