30 Σεπτεμβρίου 2010

Τα "όπλα" μας που τα αφήνουμε να "σκουριάζουν"....

Το Υπουργείο μας έδωσε ένα σημαντικό όπλο που όπως είπα και παλαιότερα δεν είναι όλο το πόρισμα αλλά η πρώτη του σελίδα που αναφέρει μεταξύ των άλλων και ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ.
Δείτε πόσες φορές και πόσες σειρές καταναλώνονται για το ΜΙΚΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ και ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ !!!
Καθημερινά στην τηλεόραση για την οικονομία ακούμε και στα χέρια μας έχουμε αυτό το ισχυρό όπλο, μην το πετάτε ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΤΕ ΤΟ !!!

Το σχετικό απόσπασμα από το Πόρισμα:

"4. Τα κενά στις οργανικές θέσεις του Πυροσβεστικού Σώματος ανέρχονται σήμερα στα 3.820. Αν λάβουμε υπόψη μας τις μεγάλες αυτές ελλείψεις σε μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό και τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, δεν φαίνεται πιθανό στο άμεσο μέλλον να καλυφθούν τα υπάρχοντα κενά από ιδιώτες. Για το λόγο αυτό, προτείνεται το Π.Σ. να εντάξει το εποχικό προσωπικό δασοπυρόσβεσης στο μόνιμο προσωπικό του, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όχι μόνο για την εργασιακή του αποκατάσταση, αλλά και την καλύτερη αξιοποίησή του στους κόλπους του Σώματος.

5. Η πρόταση αυτή είναι η πλέον ρεαλιστική, για του εξής λόγους:
α. Δεν υπάρχει αντικειμενική δυνατότητα να προσληφθούν σε άλλη πολιτική Υπηρεσία, λόγω των περιορισμών των προσλήψεων στο δημόσιο, από τον οποίο εξαιρούνται τα σώματα ασφαλείας.
β.
Θα καλυφθούν πάγιες και επιτακτικές ανάγκες του Π.Σ.
γ. Δεν θα χρειάζεται πλέον να προσλαμβάνονται νέοι εποχικοί πυροσβέστες και έτσι δεν θα δημιουργηθεί στο μέλλον νέα γενιά εποχικών.
δ. Δεν προκαλείται ιδιαίτερο κόστος, δεδομένου ότι είναι μικρό το επιπλέον κόστος της μονιμοποίησης (το κόστος της πρόσληψης ενός ιδιώτη ως πυροσβέστη, αντιστοιχεί στο κόστος της μονιμοποίησης τεσσάρων εποχικών πυροσβεστών, όπως προκύπτει από τα οικονομικά στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της Ομάδας Εργασίας από το Π.Σ.)."

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ,
ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ,
ΑΥΤΑ ΑΝΑΦΈΡΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ,
ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ANAΔΕΙΚΝΥΟΥΜΕ !!!!

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777