22 Σεπτεμβρίου 2010

Ενημέρωση Μελών από την ΠΟΣΠΥΔ για Συνάντηση με Υφυπουργό.

Μέγαρα, 22 Σεπτεμβρίου 2010
Αρ.Πρωτ: 27

Σήμερα πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις μεταξύ του Προεδρείου της ΠΟΣΠΥΔ και του Γ.Γ. συνδικαλισμού του ΠΑΣΟΚ κ. Στ. Ξεκαλάκη καθώς και με τον Υφυπουργό ΠΡΟ.ΠΟ. κ. Όθωνα Εμμανουήλ. Έγινε ενημέρωση στους παραπάνω για τα παρακάτω με τη σειρά και την ανάλογη έμφαση:
1) Πόρισμα
2) Σχέδιο νόμου
3) Εργασία 8μηνου για το 2011
4) Αναδρομικότητα των εκτός έδρας
5) Οφειλές των οδοιπορικών των συμβασιούχων πυροσβεστών
6) Χορήγηση των ΜΑΠ
Σχετικά με τα 1 και 2 τονίστηκαν περιληπτικά τα παρακάτω:
Α) Αναφορικά με την ονομασία της νέας κατηγορίας που θα συσταθεί στο Π.Σ. αντί του «Επικουρικοί Πυροσβέστες» προτείνουμε τον τίτλο «Πυροσβέστες πυρόσβεσης – διάσωσης».
Β) Να προκηρυχθούν 4.000 θέσεις εργασίας.
Γ) Να μοριοδοτείται η προϋπηρεσία στο Π.Σ. και στο Δασαρχείο.
Δ) Να συμπεριληφθεί ως τίτλος σπουδών το απολυτήριο δημοτικού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 του Π.Δ. 50/2001.
Ε) Το μισθολογικό, πειθαρχικό και υπαλληλικό μας καθεστώς, η επιτροπή πρόσληψης στο Π.Σ., ο χρόνος εργασίας μας, οι άδειες, τα εκτός έδρας, η χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας κ.λ.π. να διέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τους μόνιμους πυροσβέστες.
ΣΤ) Αναφορικά με τη δυνατότητα μονιμοποίησης μας στο Π.Σ. ζητούμε ρύθμιση αντίστοιχη με εκείνη της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3181/2003 που ίσχυσε για τους υπηρετούντες στις υπηρεσίες συνοριακής φύλαξης καθώς και για τους ειδικούς φρουρούς.
Ζ) Να μην χάσει κανένας συνάδελφος, από όσους δεν μπορέσουν λόγω των τιθέμενων κριτηρίων να ενταχθούν στο Π.Σ., τη θέση εργασίας του, μέσω νομοθετικής πρόβλεψης συνεχούς πρόσληψής στο Π.Σ. εωσότου θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, ως συμβασιούχοι πυροσβέστες (Π.Δ. 121/2007).
Η) Απάλειψη της τριετίας 2007-2010 που αναφέρεται στο σχέδιο νόμου.
Θ) Ένταξη στο σχέδιο νόμου και όσων ήδη φοιτούν ώστε να αποκτήσουν τίτλους σπουδών όπου προβλέπεται.
Ο Υφυπουργός κ. Όθωνας άκουσε με προσοχή όλα τα αιτήματά μας και μας ζήτησε πίστωση χρόνου ώστε να ενημερωθεί και να ενημερώσει εκτενώς τον Υπουργό ΠΡΟ.ΠΟ. κ. Χρήστο Παπουτσή καθώς και να έρθει σε επαφή με τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών, Οικονομικών.
Αναμένουμε νέα συνάντηση ώστε να μας ενημερώσει ο Υφυπουργός ΠΡΟ.ΠΟ. κ. Όθωνας Εμμανουήλ περίπου στα μέσα Οκτωβρίου.
Παράλληλα στο συλλαλητήριο στις 23/09 στον Άρειο Πάγο θα παραβρεθεί και υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής κ. Αλέκος Αλαβάνος. Τις επόμενες ημέρες αναμένουμε συνάντηση και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατικής Ανανέωσης κ. Φώτη Κουβέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παπαντώνης κων/νος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Φαραντάκης Αλέξανδρος

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777