29 Νοεμβρίου 2010

Βράβευση Υπαλλήλων Π.Υ. Καβάλας (Οκτώβριος)

Από την ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Βραβεύθηκαν οι κάτωθι:
1. Τσακιρίδης Κυριάκος, Πυραγός
2. Καραουλάνης Απόστολος, Πυρονόμος
3. Τσοτσόπουλος Σάββας, Πυροσβέστης
4. Ατζαμιδάκης Παρασκευάς, Συμβασιούχος Πυροσβέστης
5. Χατζησάββας Παναγιώτης, Συμβασιούχος Πυροσβέστης.

Στην επιχείρηση συμμετείχε μετά από πρόταση τους συναδέλφου Ατζαμιδάκη Παρασκευά προς τον επικεφαλής της επιχείρησης Πυραγό Τσακίρη και η ομάδα Διάσωσης Καβάλας η οποία μαζί με τους 2 προαναφερθέντες έλαβαν ενεργό ρόλο στην επιχείρηση.

ΜΠΡΑΒΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ !!!

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777