03 Ιανουαρίου 2011

Δ/γη απο το Αρχηγείο για έγγραφα που πρέπει να προσκομίσουμε στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

Μέχρι τις 15 Ιανουαρίου καλούνται τελικώς όλοι οι συμβασιούχοι πυροσβέστες να προσκομίσουν στις Υπηρεσίες τους τα εξής:
1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητος
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
3. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Σημειώνεται ότι για τα 1) και 2) μπορούν να προσκομιστούν απλά φωτοαντίγραφα και το πρωτότυπο, και την επικύρωση να την κάνει η Υπηρεσία. Το πιστοποιητικό στρατολογίας και οικογενειακής κατάστασης χορηγούνται και από τα ΚΕΠ κατόπιν σχετικής αιτήσεως.

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής ετέθη στις 15/1 κατόπιν αιτήματος της ΠΟΣΠΥΔ, διότι πολλοί νέοι καλλικρατικοί Δήμοι δεν λειτουργούν ακόμη σωστά, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις στην έκδοση εγγράφων.

ΠΗΓΗ: ΠΟΣΠΥΔ

Σ.Δ: Έτσι ΜΠΡΑΒΟ, νοικοκυρεμένα !!!

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777