05 Ιανουαρίου 2011

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν έγγραφό μας προς την ΠΟΣΠΥΔ.

Λαγκαδάς, 4 Ιανουαρίου 2011
Αριθ. Πρωτ : 02

ΘΕΜΑ: «Παραλαβή δικαιολογητικών από το ΑΠΣ»

Συνάδελφοι,

μας ενημέρωσαν μέλη του σωματείου μας ότι σε συναδελφικό ιστολόγιο στο διαδίκτυο, του οποίου ο διαχειριστής είναι συνάδελφος γνωστός τόσο σε εσάς όσο και σε εμάς, επικαλούμενος επικοινωνία του με το πρόεδρο της ΠΟΣΠΥΔ αναφέρει ότι «διευκρινίστηκε ότι όσοι για οποιοδήποτε 'προσωπικό λόγο' δεν επιθυμούν να παραδώσουν τα σχετικά έγγραφα είναι ελεύθεροι να το πράξουν χωρίς να υπάρξει καμία << υπηρεσιακή επίπληξη >>». Σας επισυνάπτουμε την σχετική ανάρτηση.
Εάν αυτό όμως ισχύει έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την δ/γη αρ.πρωτ. 109/3-1-2011 του Αρχηγείου που τονίζει χαρακτηριστικά ότι πρέπει οι Υπηρεσίες που θα ενημερώνουν τους συναδέλφους να τους τονίζουν
«τον υποχρεωτικό και επείγοντα χαρακτήρα της διαδικασίας προσκόμισης των ανωτέρων δικαιολογητικών».
Παρακαλούμε για να μην υπάρξει περαιτέρω σύγχυση να μας ενημερώσετε εγγράφως για το τι πραγματικά θα πρέπει τελικά να λάβουμε υπόψη μας για να ενημερώσουμε και εμείς με την σειρά μας τα μέλη μας.
Επίσης σας ενημερώνουμε ότι τα στοιχεία που παραδίδουμε στο Αρχηγείο αποτελούν Προσωπικά Δεδομένα των μελών μας και δεν επιθυμούμε σε καμία περίπτωση να δοθούν ως έχουν, δηλαδή με την μορφή εγγράφων, σε κανέναν φορέα πέραν του Α.Π.Σ. παρά μόνον ως στατιστικά στοιχεία.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αναμένουμε για τις ενέργειες σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Καστανίδης Γεώργιος

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χρυσανθοπούλου Πελαγία

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777