14 Φεβρουαρίου 2011

Επιστολή της ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ στον Αρχηγό.

Θεσσαλονίκη, 14 Φεβρουαρίου 2011

ΠΡΟΣ:

ΑΡΧΗΓΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Αντιστράτηγο Στεφανίδη Στυλιανό

ΚΟΙΝ:
1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.
Υφυπουργό κ. Οθωνα Εμμανουήλ.
2. Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ.
3. Πρωτοβάθμια Σωματεία.

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη Συμβασιούχων Πυροσβεστών για την αντιπυρική περίοδο 2011»

Αρχηγέ,

σύμφωνα με το Π.Δ. 121/2007 άρθρο 1 παρ. 3 θα έπρεπε να είχατε ήδη δηλώσει τις υπηρεσιακές ανάγκες για την νέα αντιπυρική περίοδο από τις 31 Δεκεμβρίου. Δυστυχώς όμως 45 ημέρες μετά την εκπνοή αυτής της προθεσμίας ουδεμία πράξη έχετε εκδώσει για τις υπηρεσιακές αυτές ανάγκες.
Όλη αυτή η κωλυσιεργία από μέρους σας μας βάζει σε σκέψεις και μας ανησυχεί ιδιαίτερα αφού αυτή την χρονική στιγμή από όσο γνωρίζουμε με πληροφόρηση από την ΠΟΣΠΥΔ, γίνετε στο Αρχηγείο η επεξεργασία των στοιχείων που ζητήθηκαν με το υπ’ αριθμ. 109/3-1-2011 έγγραφο του Α.Π.Σ. προς τις Υπηρεσίες.
Τίθενται λοιπόν τα εξής εύλογα ερωτήματα:

1ον Πότε θα υπογράψετε την πράξη με την οποία θα πιστοποιούνται οι «ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες» όπως αυτές προβλέπονται στο Π.Δ. 121/2007 ώστε να προσληφθούν οι 5.385 συμβασιούχοι πυροσβέστες για την αντιπυρική περίοδο του 2011;

2ον Για πόσους μήνες θα ζητήσετε να εργασθούν την νέα αντιπυρική περίοδο;

3ον Συνδέεται και αν ναι με ποιόν τρόπο η κωλυσιεργία της μη υπογραφής σας με την επεξεργασία των στοιχείων των συναδέλφων μας από το Αρχηγείο;

Παρακαλούμε πολύ να μας ενημερώσετε για τα παραπάνω διότι η καθυστέρηση αυτή μας ανησυχεί όλους, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο και λόγο της οικονομικής κρίσης αλλά και λόγο κατάθεσης σχεδίου νόμου στην βουλή από το Υπ.Προ.Πο. με το οποίο όπως φαίνεται μια μεγάλη μερίδα συναδέλφων θα αποκλεισθεί από μια επικείμενη προκήρυξη.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αναμένουμε απάντησή σας στα ερωτήματά μας.


Εκ μέρους της ΑΝ.Σ.ΣΥ.ΠΥΡ.
Τα μέλη του Δ.Σ της Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ
Πυργιώτης Απόστολος (693838049) - Καστανίδης Γεώργιος (6973844020)

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777