01 Μαρτίου 2011

Αντιπύρ: η Ευρωπαϊκή Πρακτική και τα κενά στην Ελληνική Νομοθεσία.

Το "Παράδοξο της φωτιάς" (fire Paradox) ορίζει ότι η πυρκαγιά δύναται να είναι τόσο επιζήμια όσο και ευεργετική, καθώς και ότι οι πρακτικές χρήσης μπορεί να κυμαίνονται από τις παραδοσιακές χρήσης έως τις περισσότερο εξειδικευμένες
Οι παραδοσιακές πρακτικές χρήσης της φωτιάς αφορούν στη χρήση της φωτιάς από κατοίκους αγροτικών περιοχών για λόγους διαχείρισης των φυσικών πόρων και της γης (π.χ. καύση αγροτικών και δασικών υπολειμμάτων ή πυρκαγιές για την δημιουργία βοσκοτόπων, η οποία γίνετε με την παραδοσιακή τεχνογνωσία.
Αντίθετα, οι εξειδικευμένες πρακτικές σχετίζονται με την χρήση της φωτιάς από εξειδικευμένο προσωπικό κάτω από ειδικές περιβαντολλογικές συνθήκες και με βάση την ανάλυση της συμπεριφοράς της φωτιάς.

Διαβάστε όλο το ενδιαφέρον άρθρο είναι αναδημοσίευση απο το περιοδικό του Πυροσβεστικού Σώματος "ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ" και μπορείτε να το διαβάσετε πατώντας
ΕΔΩ
Τόσο η φωτογραφία στην παρουσίαση όπως και αυτή που βλέπετε, είναι από το διαδύκτιο και όχι απο το άρθο που υπάρχει στο περιοδικό.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777