11 Μαρτίου 2011

Η ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤOΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ και ΟΧΙ ΜΟΝΟ.

29 Νοεμβρίου 2010, 10:59 Πελαγία Χρυσανθοπούλου
Κάτι ακόμα που πρέπει να αλλάξει και θεωρώ ότι δεν προσέχθηκε ιδιαίτερα.
Στην παρ. 4 γιατί υπάρχει διαχωρισμός σε α) και β) αυτό υποδηλώνει 2 διαφορετικές ειδικότητες.
ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ σε όλη την χώρα ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ως εποχικοί εργατοτεχνίτες για την πυροπροστασία της χώρας πάρα πολύς κόσμος σε ΔΗΜΟΥΣ και ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ. Είναι κάτι που έψαξα και βρήκα.
Έτσι όπως λοιπόν αναφέρετε στο σχέδιο νόμου και στην παράγραφο αυτή ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ σε επικείμενο διαγωνισμό.
Οπότε πολλοί από εμάς θα μείνουν έξω.
Από την στιγμή που υπάρχει η μοριοδότηση παραπάνω και αναφέρει ότι οι εποχικοί πυροσβέστη και δίνει μόρια για τους συναδέλφους στο δασαρχείο ΠΟΙΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΖΕΙ ΕΔΩ;
Πρέπει η παράγραφος 4 να αλλαχτεί και να γίνει έτσι για να είμαστε καλυμμένοι:
«Κατ΄ εξαίρεση, ως επικουρικοί πυροσβέστες μπορούν επίσης να προσληφθούν εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους, οι εποχικοί πυροσβέστες ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ που έχουν την ιδιότητα αυτή κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010 καθώς και οι εποχικοί πυροσβέστες που παλαιότερα εργάσθηκαν και ως εποχιακό εργατοτεχνικό προσωπικό που προσελήφθη για την εκτέλεση προγραμμάτων αντιπυρικής προστασίας της χώρας ….» ή να ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΕΙ καθόλου αφού αναφέρετε παραπάνω.
Έτσι θα διασφαλίζετε ότι ο παλαιός εργατοτεχνίτης, ΑΥΤΗ την στιγμή είναι ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΚΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ.
Για να μην τρέχουμε και δεν φτάνουμε !!!
Ευχαριστώ.

ΠΗΓΗ: opengov.gr

Λαγκαδάς, 15 Ιανουαρίου 2011
Αριθ. Πρωτ : 05
ΣΧΕΤ: Το υπ’ αριθμ. 04/14-1-2011 έγγραφό μας.

Κύριε Βουλευτά,

σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού μας, μας ζητήσατε διευκρινήσεις για κάθε μια επί των προτάσεων – βελτιώσεων που θεωρούμε ότι πρέπει αν ληφθούν υπόψη στην επιτροπή της βουλής για το άρθρο 15 του νομοσχεδίου «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπ. Προ. Πο και άλλες διατάξεις» οι εξής:

Στην παρ. 1 να αναγράφετε απαραίτητα ο αριθμός των οργανικών θέσεων που δεν πρέπει να είναι λιγότερες από 3.000 ή 3.500. Ο λόγος για τον αριθμό αυτόν είναι διότι πιστεύουμε ότι οι συνάδελφοι συμβασιούχοι πυροσβέστες που θα μπορούν, βάση των προσόντων όπως αυτά αναφέρονται στο σχέδιο νόμου, να δηλώσουν συμμετοχή σε διαγωνισμό δεν είναι λιγότεροι από 3.000 ή 3.500. Εξάλλου αυτός ο αριθμός δεν θα καλυφθεί άμεσα αλλά μέσω κυρωμένου πίνακα επιτυχόντων σε βάθος 3ετίας (παρ. 4 σχεδίου νόμου).
Στην παρ. 4 για να μην υπάρξουν κολλήματα με εργατοτεχνίτες του δασαρχείου που τώρα δεν υπηρετούν ως εποχικοί πυροσβέστες στο Πυροσβεστικό Σώμα, θεωρούμε ότι πρέπει να αναγράφετε σαφέστατα ότι αφορά «Το εποχιακό εργατοτεχνικό προσωπικό που προσελήφθη για την εκτέλεση προγραμμάτων αντιπυρικής προστασίας της χώρας σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ.20 του ν. 2538/1997 και είναι εν ενεργεία εποχικοί πυροσβέστες του Πυροσβεστικού Σώματος σύμφωνα με το (α)»
Στην παρ. 8 θεωρούμε ότι δεν πρέπει να αναφέρετε όριο ηλικίας στην παράγραφο αυτή αλλά αυτομάτως οι «Πυροσβέστες 5ετους Υποχρέωσης, απόφοιτοι Λυκείου, ανεξαρτήτου ηλικίας, οι οποίοι θα τελειώσουν ευδοκίμος την 5ετία μπορούν να ζητήσουν, αντί της ανανέωσης της θητείας τους, να ενταχθούν στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό με τον βαθμό του πυροσβέστη....» Ο λόγος είναι ότι θα μπορούν οι συνάδελφοι που είναι απόφοιτοι Λυκείου να αξιοποιηθούν ως ανακριτικό προσωπικό μετά το πέρας αυτής αλλά και στην πορείας της (5ετίας). Επίσης υπάρχουν περίπου 200 συμβασιούχοι πυροσβέστες πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ διαφόρων ειδικοτήτων που οι γνώσεις τους μπορούν να αξιοποιηθούν στο έπακρο από το Π.Σ.
Όλοι οι προαναφερόμενοι είναι διαφορετικών ηλικιών και ο αποκλεισμός τους από την μονιμοποίηση δεν θα είναι προς όφελος του σώματος αφού, λόγω αρχικής πρόσληψης με την κατηγορία ΥΕ, δεν θα μπορεί να αξιοποιήσει τις ικανότητες και τις γνώσεις τους.
Στην παρ. 15 προτείνουμε να επανέλθει ως εξής: «Για τα οικονομικά των Πυροσβεστών 5ετους υποχρέωσης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2622/1998 (Α’ – 183), όπως ισχύει σήμερα. Όπου στις διατάξεις αναφέρονται «Συνοριακοί Φύλακες», «δόκιμος αστυφύλακας», «Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας», «Υπαστυνόμος Β’» και «αστυνομικό προσωπικό» νοούνται «Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης», «δόκιμος πυροσβέστης», «Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος», «Ανθυποπυραγός» και «πυροσβέστες», αντίστοιχα.»
Οι λόγοι που το καθιστούν απαραίτητο αυτό να γίνει είναι κυρίως βιοποριστικοί. Ο βασικός μισθός του εποχικού πυροσβέστη αυτή την στιγμή ανέρχεται στα 725 € χωρίς τα επιδόματα που δίδονται μέσω της ΣΣΕ και ο εποχικός πυροσβέστης υπηρετεί στον τόπο κατοικίας του.
Στο σχέδιο νόμου όμως και στην παρ. 10 αναφέρετε ότι «θα τοποθετούνται και μετατίθενται, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες…» το κόστος της μεταθέσεως όπως σαφώς καταλαβαίνετε είναι αρκετά μεγάλο και δεν καλύπτετε με τον μισθό των 725 €. Επίσης ένας ακόμα σοβαρός λόγος είναι και αυτός της παρ.16 που αναφέρεται ότι πέραν των εισφορών στο ταμείο κύριας ασφάλισης μας που θα είναι το ΙΚΑ θα υπαγόμαστε και σε δύο ακόμα ταμεία του Π.Σ αυτά του επικουρικού και του πρόνοιας με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για το μόνιμο προσωπικό καταβάλλοντας και τις ανάλογες εισφορές (περίπου 115 €). Όπως καταλαβαίνετε είναι αδύνατον να ανταπεξέλθει κάποιος ή να αποδεχθεί την θέση σε επικείμενο διαγωνισμό όταν τα οικονομικά καθιστούν σχεδόν απαγορευτική έστω και την σκέψη αυτή.

Θεωρούμε λοιπόν ότι πρέπει να δείτε με ιδιαίτερη προσοχή τα παραπάνω ώστε το σχέδιο νόμου αυτό να καταστήσει ουσιαστική την πρόθεση του Πρωθυπουργού για επίλυση τους εργασιακού των συμβασιούχων πυροσβεστών.

Σ.Δ: Οταν οι άλλοι ασχολούνταν με "περίεργα σπόρ" λόγω εκλογών εμείς στέλναμε αυτά και άλλα πολλά έγγραφα από τον Σεπτέμβριο του 2010 τα οποία και έχω ανεβάσει παλαιότερα.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777