11 Μαρτίου 2011

Μεχρι τελευταία στιγμή.

Λαγκαδάς, 2 Μαρτίου 2011
Αριθ. Πρωτ : 19

ΘΕΜΑ: «Άρθρο 15 παρ. 3 και 8 του σχεδίου νόμου «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπ. Προ. Πο και άλλες διατάξεις» ».

Κύριοι Βουλευτές,

παρακαλούμε στην συνεδρίαση της ολομέλειας για το σχέδιο νόμου και ενώ τα περισσότερα από τα αιτήματά μας έχουν ικανοποιηθεί παραμένουν δυο ακόμα τα οποία πρέπει να δείτε προσεκτικά και αφορούν:

1. την παράγραφο 3 ώστε το εδάφιο (α) να γίνει ως εξής: «εποχικοί πυροσβέστες που έχουν την ιδιότητα αυτή κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2009 έως και 2010». Οι συνάδελφοι αυτοί είναι περίπου 80 άτομα νεαρά σε ηλικία και με προϋπηρεσία 15 μηνών.

2. Την παράγραφο 8 για την απάλειψη ή την αύξηση των 35 ετών για όσους έχουν Λύκειο και για την οποία και σας έχουμε στείλε το σχετικό έγγραφό μας με αρ. πρωτ. 17/25-2-2011.

Σ.Δ: ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ !!! Επίσης η Επιστολή του Σωματείου μας προς τον Περιφερειάρχη Κεντ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ κ. Ψωμιάδη Π. για να μην ξεχνάμε.

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777