11 Μαρτίου 2011

Για την αύξηση του 35.

ΘΕΜΑ: «Άρθρο 15 παρ. 8 του σχεδίου νόμου «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπ. Προ. Πο και άλλες διατάξεις» ».

Κύριε Βουλευτές,

μετά τις πρώτες τοποθετήσεις των εισηγητών των κομμάτων για το νομοσχέδιο του Υπ.Προ.Πο. «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπ. Προ. Πο και άλλες διατάξεις» εκτός των θεμάτων που αφορούν, τις υγειονομικές εξετάσεις, τις μεταθέσεις, το εργατοτεχνικό προσωπικό, και την υπαγωγή στο ταμείο των μονίμων, και πιστεύουμε ότι θα γίνουν δεκτά από το Υπουργείο, χωρίς αυτό όμως να μας εφησυχάζει στο να τα διεκδικούμε μέχρι τελευταία στιγμή, παρακαλούμε να δείτε προσεκτικά και το θέμα που αφορά την παρ. 8 του άρθρου 15. Θεωρούμε ότι δεν δόθηκε η δέουσα προσοχή και θέλουμε να παρέμβετε στην 2η ανάγνωση του σχεδίου νόμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Θεωρούμε λοιπόν ότι δεν πρέπει να αναφέρετε όριο ηλικίας στην παράγραφο αυτή αλλά αυτομάτως οι «Πυροσβέστες 5ετους Υποχρέωσης, απόφοιτοι Λυκείου, ανεξαρτήτου ηλικίας (ή έως το 45 έτος), οι οποίοι θα τελειώσουν ευδοκίμος την 5ετία μπορούν να ζητήσουν, αντί της ανανέωσης της θητείας τους, να ενταχθούν στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό με τον βαθμό του πυροσβέστη....» .
Στο Πυροσβεστικό Σώμα «η έλλειψη της υπηρετούσας δύναμης του πυροσβεστικού προσωπικού ανέρχεται σε 4.110 κενές θέσεις επί συνόλου 12.942 οργανικών θέσεων» (υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 6534 Φ.109.64/23-2-2011 έγγραφο του Αρχηγείου προς την ΕΑΚΠ) και κάθε χρόνο θα αυξάνονται.
Με το να απαλειφθεί η ηλικία των 35 ετών για όσους έχουν Λύκειο, αυτομάτως δίνεται η δυνατότητα στο Πυροσβεστικό Σώμα να αυξήσει την δύναμη του μόνιμου προσωπικού του αλλά και να αξιοποιήσει ως ανακριτικό προσωπικό μετά το πέρας αυτής αλλά και στην πορείας της (5ετίας) όσους θα υπάγονται στην παράγραφο αυτή (παρ. 8).
Επίσης υπάρχουν περίπου 200 συμβασιούχοι πυροσβέστες πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ διαφόρων ειδικοτήτων που οι γνώσεις τους μπορούν να αξιοποιηθούν στο έπακρο από το Π.Σ.
Όλοι οι προαναφερόμενοι είναι διαφορετικών ηλικιών και ο αποκλεισμός τους από την μονιμοποίηση δεν θα είναι προς όφελος του σώματος αφού, λόγω αρχικής πρόσληψης με την κατηγορία ΥΕ, δεν θα μπορεί να αξιοποιήσει τις ικανότητες και τις γνώσεις τους.
Επιπλέον, με γνώμονα ότι η πρόσληψή τους ως μόνιμο προσωπικό θα γίνει μετά το πέρας της 5ετίας δηλαδή το 2016, εφόσον βάση των λεγομένων του Υπουργού η προκήρυξη βγει άμεσα, δεν θα επιβαρύνει την οικονομία της χώρας για τουλάχιστον 5 έτη.
Πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι κάθε χρόνο συνταξιοδοτούνται περίπου 600 μόνιμοι υπάλληλοι και με την αύξηση του ορίου από τα 35 έτη σε 40 ή 45 αυτό θα βοηθήσει το Πυροσβεστικό Σώμα όπως έχουμε αναφέρει παραπάνω.
Σας τονίζουμε επίσης ότι συνολικά οι συμβασιούχοι πυροσβέστες με απολυτήριο Λυκείου και μέχρι την ηλικία των 45 ετών δεν ξεπερνούν τις 2.000 με 2.200.
Για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρούμε λοιπόν σημαντικό τόσο για εμάς όσο και για το Πυροσβεστικό Σώμα ότι πρέπει να γίνει αυτή η αλλαγή στην παράγραφο 8.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αναμένουμε για τις ενέργειές σας.
ΣΤΑΛΘΗΚΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και οχι μόνο !!!

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777