14 Μαΐου 2011

Η φύση αναγεννιέται μετά από πυρκαγιές.

Η φύση αναγεννιέται μετά από καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με διατριβή η οποία παρουσιάστηκε στο 6ο διεθνές συνέδριο της European Society for Soil Conservation (ESSC) στη Θεσσαλονίκη.


Η φύση αναγεννιέται μετά από καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με διατριβή η οποία παρουσιάστηκε στο 6ο διεθνές συνέδριο της European Society for Soil Conservation (ESSC) στη Θεσσαλονίκη, με θέμα τις «Καινοτόμες Στρατηγικές και Πολιτικές για τη Συντήρηση των Εδαφών».Όπως είπε η δασοπόνος Ελένη Αβραμίδου, η οποία έκανε μελέτη σε έκταση 5.632 στρεμμάτων στην επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, η οποία είχε καταστραφεί από πυρκαγιά τον Αύγουστο του 2007 «η ίδια η φύση αποκατέστησε σιγά- σιγά την καμένη έκταση όπου υπήρχαν κυρίως πουρνάρια, παρά το γεγονός ότι πήγαιναν ζώα για βόσκηση, κάτι που απαγορεύεται για 10 χρόνια μετά από πυρκαγιά».
Κατά την έρευνα, η οποία διήρκεσε από τον Μάιο του 2009 έως τον Νοέμβριο του 2010, προέκυψε ότι δύο χρόνια μετά την πυρκαγιά, η κάλυψη της ξυλώδους βλάστησης έφτασε το 76% της άκαυτης επιφάνειας λόγω της έντονης παραβλάστησης του πουρναριού.
Παράλληλα, αυξήθηκαν τα ψυχανθή, η παραγωγή υπέργειας ποώδους βιομάζας όπως και η φυτοποικιλότητα σε σχέση με την άκαυτη περιοχή χωρίς όμως να υπάρξουν στατιστικά σημαντικές διαφορές.

Η μελέτη

Σύμφωνα με τη διατριβή, τα λιβάδια της περιοχής αξιοποιούνται κατά το μεγαλύτερο μέρος με βόσκηση αιγών και δευτερευόντως προβάτων, ενώ υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό βοοειδών που χρησιμοποιούν τα λιβάδια.
«Η γνώση της εξέλιξης της βλάστησης μετά από μια πυρκαγιά είναι πρωταρχικής σημασίας για το σχεδιασμό μιας ορθολογικής και αειφορικής διαχείρισης των λιβαδικών οικοσυστημάτων» αναφέρει στη διατριβή της η Ελένη Αβραμίδου.
Στην περιοχή μελέτη της επικρατούν τα θαμνολίβαδα με κυρίαρχα ξυλώδη είδη το πουρνάρι (Quercus coccifera) και τη γκορτσιά (Pyrus amygdaliformis).
«Η παρούσα έρευνα αποτελεί συμβολή στη γνώση του τρόπου αποκατάστασης της βλάστησης μετά από πυρκαγιά σε πρινώνες, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαχείριση και η προστασία τους» καταλήγει συμπερασματικά.

ΠΗΓΗ: ΤΟ ΕΘΝΟΣ

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777