17 Αυγούστου 2011

Κανονισμός Κατάταξης και Μεταθέσεων στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Κανονισμός Κατάταξης και Μεταθέσεων στο Π.Σ.
Σ.Δ: Γιατί, εφόσον όλα πάνε καλά, σίγουρα θα τον χρησιμοποιήσουν και σίγουρα θα τον χρειαστούμε.... ας μην έχουμε αυταπάτες.
"Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά
από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη,
μπορεί και κατά τροποποίηση των ως άνω διατάξεων να
ρυθμίζονται θέματα μεταθέσεων για τους πυροσβέστες
πενταετούς υποχρέωσης. Μέχρι την έκδοση του προε−
δρικού διατάγματος αυτού, οι πυροσβέστες πενταετούς
υποχρέωσης μετατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κανονισμού Μεταθέσεων που ισχύει για το μόνιμο
πυροσβεστικό προσωπικό."

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777