02 Σεπτεμβρίου 2011

Μείωση αποδοχών..... ξανά !!!!

Για μία ακόμη φορά έχουμε μείωση στον μισθό μας και από ότι φαίνετε αυτό θα συνεχιστεί.

Γ. ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 23.α΄ του άρθρου 55 του Ν. 4002/11, το κίνητρο απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων που αμείβονται με το πρώτο μέρος του Ν. 3205/2003 (Α΄297) και τωνπαρεμφερών με αυτό επιδομάτων, που προβλέπονται για τους αμειβόμενους με ειδικά μισθολόγια ή υπουργικές αποφάσεις ή συλλογικές συμβάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις κ.λ.π. μειώνονται από 1-7-2011 κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
2. Έτσι το ποσό της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 3205/03 (Α΄297), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3670/2008 (Α΄117), που αφορά το Κίνητρο Απόδοσης, μετά τη μείωση αυτή, για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στο Δημόσιο, διαμορφώνεται μηνιαίως κατά κατηγορία ως εξής:

i. Υ.Ε. στο ποσό των 28,50 €,
ii. Δ.Ε. στο ποσό των 32,00 €,
iii. ΤΕ ή ΠΕ χωρίς πτυχίο στο ποσό των 40,00 €,
iv. ΤΕ με πτυχίο ΤΕΙ ή ισότιμο στο ποσό των 45,00 € και
v. ΠΕ με πτυχίο Πανεπιστημίου ή ισότιμο στο ποσό των 50,00 €.

Π.Χ: Το κίνητρο απόδοσης για κάποιον που δουλεύει από το 2003 είναι 57 € . Με την μείωση τώρα θα γίνει 28,50 €.
Μάλιστα αυτό στον μισθό του Σεπτεμβρίου τώρα θα μας παρακρατηθεί αναδρομικά και για τον μήνα Ιούλιο.
Οπότε θα το δείτε το ΜΗΔΕΝΙΚΟ στο αποδεικτικό πληρωμής του μήνα Αυγούστου.


Και δυστυχώς αυτή είναι μόνο η αρχή.
Άντε τώρα
με 650 και 700 € πήγαινε εσύ μετάθεση ένας Θεός ξέρει πού και να είστε σίγουροι ότι μεταθέσεις θα υπάρξουν, αν όχι τον πρώτο το δεύτερο χρόνο σίγουρα !!!!

Διαβάστε την δ/γη στο συναδελφικό blog ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777