22 Σεπτεμβρίου 2011

Συστάθηκε η επιτροπή που θα καταρτίσει τους πίνακες επιτυχόντων

N.3938/2011 άρθρο 15 παρ.6

"6. Για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη τριμελής επιτροπή, που αποτελείται από ένα αντιπρόεδρο ή νομικό σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που ορίζεται από τον πρόεδρο αυτού, έναν εκπρόσωπο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, που κληρώνεται μεταξύ των Συμβούλων αυτού και έναν Διευθυντή Διεύθυνσης των Κλάδων του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, που κληρώνεται μεταξύ των Διευθυντών των εν λόγω Διευθύνσεων.
Οι συνεδριάσεις της επιτροπής γίνονται στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος και ως γραμματέας ορίζεται αξιωματικός του εν λόγω Σώματος.
Η Επιτροπή καταρτίζει τους πίνακες επιτυχόντων ανά κατηγορία υποψηφίων με βάση τον αριθμό των μορίων κάθε υποψηφίου. Οι πίνακες επιτυχόντων ισχύουν για τρία έτη."


Συστάθηκε λοιπόν η Τριμελής Επιτροπή που θα καταρτίσει τους Πίνακες Επιτυχόντων των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.
Τα ονόματα και να δοθούν δεν νομίζω ότι έχουν αξία (ούτε τους ξέρουμε ούτε μας ξέρουν) φτάνει που ξέρουμε ότι είναι εκπρόσωπος του ΑΣΕΠ, Νομικός εκπρόσωπος του Συμβουλίου του Κράτους καθώς και Ανώτατος αξιωματικός του Π.Σ και να κάνουν σωστά την δουλειά τους !!!

Τέλος μέχρι σήμερα, μία μέρα πριν την λήξη προθεσμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών, οι αιτήσεις που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα πληροφορικής του Π.Σ. psnet είναι περίπου 23.300 από πολίτες και συμβασιούχους πυροσβέστες.

Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά !!!

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777