06 Σεπτεμβρίου 2011

Ενημέρωση από τους Νομικούς Συμβούλους για τους συναδέλφους που μένουν εκτός προκήρυξης

Σε απάντηση έγγραφης ερώτησής σας σχετικά με τις σκέψεις των αποφάσεων της Ολομελείας του Αρείου Πάγου για τους συμβασιούχους και τα δικαστικά δεδομένα που δημιουργούνται για τους συναδέλφους σας εκείνους που μένουν εκτός της προκήρυξης για την κάλυψη θέσεων πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης και οι οποίοι είτε έχουν καταθέσει είτε επιθυμούν να καταθέσουν αγωγή με την οποία θα ζητούν τη μονιμοποίησή τους στο Πυροσβεστικό Σώμα, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Στις 22-06-2011 δημοσιεύτηκαν οι υπ’ αρ. 7/2011 και 8/2011 Αποφάσεις της Ολομελείας του Αρείου Πάγου. Το γεγονός ότι απορρίφθηκαν με μεγάλη πλειοψηφία η εισήγηση του Εισηγητή- Αρεοπαγίτη κ. Δουλγεράκη και η πρόταση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Τέντε συνιστά τη βασικότερη επιτυχία των αποφάσεων αυτών, καθώς παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο δικαστικής δικαίωσης των συμβασιούχων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Τούτο δε καθώς με τις ως άνω αποφάσεις επισημάνθηκε ότι το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 2112/1920 παρέχει πληρέστερη προστασία έναντι της παρεχόμενης με την μεταγενέστερη Οδηγία 1999/70/ΕΚ και τα ΠΔ με τα οποία αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη. Οι αποφάσεις βέβαια της Ολομελείας του Αρείου Πάγου δεν έθιξαν το κρίσιμο ζήτημα που έχει ανακύψει μετά τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001 (περί του αν δηλαδή το άρθρο 103 παρ. 8 του Συντάγματος απαγορεύει η όχι τη μετατροπή των συμβάσεων από ορισμένου σε αορίστου χρόνου), καθώς οι σχετικές ένδικες αγωγές είχαν ασκηθεί το έτος 1998.
Ειδικότερα, όμως, για εσάς τους συμβασιούχους πυροσβέστες συνιστά πολύ σοβαρό επιχείρημα η προκήρυξη που προσφάτως δημοσιεύτηκε βάσει του Ν. 3812/2009, διότι με αυτό τον τρόπο επιβεβαιώνεται πλέον και νομοθετικά η αναγκαιότητα της εργασίας σας στο Πυροσβεστικό Σώμα. Τόσο δηλαδή η πολυετής απασχόλησή σας όσο και η αύξηση του χρόνου απασχόλησης σας σε ετήσια βάση (αρχικώς ήταν 4,5 μήνες, στη συνέχεια αυξήθηκε με το ΠΔ 121/2007 σε 8 μήνες και τώρα με το Ν. 3812/2009 σε 12μηνη βάση) υποδηλώνουν με σαφή τρόπο ότι καλύπτετε πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος.

Με τιμή,
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΠΙΤΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟ BLOG ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Χρήσιμα τηλέφωνα

1. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 210 3359 002-3
2. Πυροσβεστικό Σώμα 199
3. Αστυνομία 100
4. ΕΚΑΒ 166
5. ΔΕΗ 10500
6. ΕΥΔΑΠ 1022
7. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777